Piatok 17. 9. 2021
Dnes má meniny Olympia

Aktuality a kultúrne akcie

16
apr
2021

Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok 24. 04. 2021

Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční dňa 24. 04. 2021 (sobota), 10:30 - 12: 30 HOD. na zbernom dvore v Rusovciach.
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s. r. o. preberať len od občanov, fyzických osôb - nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
 
  • staré náterové hmoty
  • odpadové rozpúšťadlá
  • pesticídy
  • oleje a tuky
    Poznámka: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od jednej osoby.
  • batérie a akumulátory
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. zároveň oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.