Pondelok 27. 1. 2020
Dnes má meniny Bohuš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 5 ks drevín, na pozemku parc. č. 135/5 a 1181/9 v k.ú. Rusovce, z dôvodu plánovanej "Rekonštrukcie Múzea Antická Gerulata".
10.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3808/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 75, v čase od 10. 10. 2019 do 31. 10. 2019.
7.10.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - vybavenie konferenčnej miestnosti"
7.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Veronika Belušáková
4.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/Poštový poukaz na výplatu VŠZP – František Domics
4.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Filkász
3.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - Felix Filkász
27.9.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Filkasz
26.9.2019 Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ako aj v susedných štátoch, regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa.
Všetky potrebné usmernenia sú dostupné na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
26.9.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 220224/2019/SCDPK/76220 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"