Pondelok 19. 8. 2019
Dnes má meniny Lýdia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.1.2019 Štatistické zisťovanie rodinných účtov
21.1.2019 Západoslovenská distribučná: Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov.
21.1.2019 Západoslovenská distribučná: Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
16.1.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
21.12.2018 Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa.
20.12.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením č. 30382/2018/SCDPK/93917 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivánska sever"
10.12.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu miestnych komunikácií".
4.12.2018 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing.Rudolf Adam
4.12.2018 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Petra Horváthová-Burgerová s manželom Gabrielom Horváthom
4.12.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková