Utorok 22. 10. 2019
Dnes má meniny Sergej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
5.6.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na II. polrok 2019
20.5.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na stavebné práce "Oporný múr na futbalovom štadióne MFK Rusovce".
20.5.2019 Rozhodnutie č. UKSP-1306-TX1/2017/J-Vi zo dňa 10. 05. 2019, Územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby: "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície".
20.5.2019 Rozhodnutie MÚ č. 2239/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Longobardská, v čase od 21. 5. 2019 do 31. 5. 2019.
20.5.2019 Verejná vyhláška č. MÚ/R - 1992/2019/Gb zo dňa 15. 05. 2019 - Súhlas s odstránením reklamnej stavby
13.5.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 16197/2019/SCDPK/36068 - "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
7.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vlastníci bytov v bytovom dome Vývojová 231/1
7.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Pavol Suran
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jakeš Dakar Team, o. z.
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LekInvest s. r. o.