Štvrtok 20. 2. 2020
Dnes má meniny Lívia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
3.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - Felix Filkász
27.9.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Filkasz
26.9.2019 Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ako aj v susedných štátoch, regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa.
Všetky potrebné usmernenia sú dostupné na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
26.9.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 220224/2019/SCDPK/76220 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
25.9.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3559/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Kovácsová a Vývojová (v úseku od RD č. 103 po RD č. 115 na Kovácsovej ulici), v čase od 24. 09. 2019 do 30. 10. 2019.
23.9.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - Michal Švec
23.9.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská energetika a. s.
23.9.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MNF Invest spol. s. r. o.
23.9.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - František Hegedüš
23.9.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Csaba Hegeduš