Utorok 3. 8. 2021
Dnes má meniny Jerguš

Voľné pracovné miesta

m. p. RUSEKO, Vývojová 8,  851 10 Bratislava-Rusovce

Pozícia: Pracovník technických služieb

Bližšie info tu:
https://www.profesia.sk/praca/ruseko-m-p/O4097251...
 
 
Mestská časť Bratislava-Čunovo, hraničiarska 144, Bratislava-Čunovo
(03. 05. 2021)


Pozícia: pomocný/á kuchár/ka

Bližšie  informácie:  nájdete TU. 

 
Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
(27. apríla 2021)

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
Riaditeľ Základnej šloky s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava 


Bližšie informácie: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 18. mája 2021. Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce 

HĽADÁME POSILU DO TÍMU

Pozícia: Referent pre výstavbu, investície a projekty
 

Hlavnými náplňami práce našej novej kolegyne/kolegu bude: zabezpečovanie podkladov pre investičnú činnosť a vypracovanie príslušných podkladov a stanovísk, vybavovanie stavebných povolení pre stavby, ktorých investorom je mestská časť; realizácia stavebných projektov, ktorých investorom je mestská časť; projektová činnosť; povoľovacie konanie na úseku rozkopávok; príprava podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb; spolupráca s magistrátom hl. mesta SR Bratislava vo veciach investičného zamerania; administratívne zabezpečenie správy a dopravného značenia na komunikáciách III. a IV triedy.


Bližšie informácie nájdete TU: https://www.profesia.sk/.../mestska-cast.../O4057597...


Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. máj 2021

 

 Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
(aktualizované dňa 22. 09.  2021)

do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.