Štvrtok 9. 12. 2021
Dnes má meniny Izabela

Voľné pracovné miesta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce
(12. augusta 2021)

Vyhlasuje voľby na obsadenie funkcie 
Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Rusovce 

Bližšie informácie nájdete TU:
Vyhlásenie termínu konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce 


 

Uzávierka prijímania písomných prihlášok v zalepenej obálke s označením "Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava-Rusovce" s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" je 07. septembra 2021 do 15 hod.
 


Zo dňa: 12. 08. 2021

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
(22. júla 2021)

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
Riaditeľ Základnej šloky s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava 


Bližšie informácie:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Osobný dotazník 

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 03. septembra 2021. 


 
m. p. RUSEKO, Vývojová 8,  851 10 Bratislava-Rusovce
(09. júna 2021)

Pozícia: Pracovník technických služieb

Bližšie info tu:
https://www.profesia.sk/praca/ruseko-m-p/O4097251...
 
 
Mestská časť Bratislava-Čunovo, hraničiarska 144, Bratislava-Čunovo
(03. mája 2021)


Pozícia: pomocný/á kuchár/ka

Bližšie  informácie:  nájdete TU. 

 
Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
(27. apríla 2021)

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
Riaditeľ Základnej šloky s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava 


Bližšie informácie: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 18. mája 2021. Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce 

HĽADÁME POSILU DO TÍMU

Pozícia: Referent pre výstavbu, investície a projekty
 

Hlavnými náplňami práce našej novej kolegyne/kolegu bude: zabezpečovanie podkladov pre investičnú činnosť a vypracovanie príslušných podkladov a stanovísk, vybavovanie stavebných povolení pre stavby, ktorých investorom je mestská časť; realizácia stavebných projektov, ktorých investorom je mestská časť; projektová činnosť; povoľovacie konanie na úseku rozkopávok; príprava podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb; spolupráca s magistrátom hl. mesta SR Bratislava vo veciach investičného zamerania; administratívne zabezpečenie správy a dopravného značenia na komunikáciách III. a IV triedy.


Bližšie informácie nájdete TU: https://www.profesia.sk/.../mestska-cast.../O4057597...


Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. máj 2021

 

 Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
(aktualizované dňa 22. septembra  2021)

do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.