Piatok 23. 4. 2021
Dnes má meniny Vojtech

Voľné pracovné miesta


Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce 

HĽADÁME POSILU DO TÍMU

Pozícia: Referent pre výstavbu, investície a projekty
 

Hlavnými náplňami práce našej novej kolegyne/kolegu bude: zabezpečovanie podkladov pre investičnú činnosť a vypracovanie príslušných podkladov a stanovísk, vybavovanie stavebných povolení pre stavby, ktorých investorom je mestská časť; realizácia stavebných projektov, ktorých investorom je mestská časť; projektová činnosť; povoľovacie konanie na úseku rozkopávok; príprava podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb; spolupráca s magistrátom hl. mesta SR Bratislava vo veciach investičného zamerania; administratívne zabezpečenie správy a dopravného značenia na komunikáciách III. a IV triedy.


Bližšie informácie nájdete TU: https://www.profesia.sk/.../mestska-cast.../O4057597...


Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. máj 2021

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila 

v ý b e r o v é   k o n a n i e


na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy,
Karadžičova 51, 811 07 Bratislava
s predpokladaným nástupom od 15. apríla 2021.
(aktualizácia 26. 02. 2021) 

Viac info nájdete TU.
 


Závodisko š.p., Starohájska 29, Bratislava 852 69

(aktualizované 18. 02. 2021)

 

PONUKA PRÁCE

 

 

Závodisko, š.p. Bratislava príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na údržbu dostihovej dráhy a celého areálu štátneho podniku Závodisko, š.p.

 

 

Odborné predpoklady:

  • záhradnícke alebo strojárske vzdelanie (nie je podmienkou)
  • skúsenosti s prácou v záhradníctve alebo poľnohospodárstve
  • vodičský preukaz skupiny T, prípadne C
  • zručnosť pri ovládaní strojov – traktor, kosačka, krovinorez a pod.
  • práca v kolektíve

 

Možný nástup od marca 2021.

 

Kontakt v prípade záujmu:

 

Ing. Ivan Vallo 0911 604 800

vallo@zavodisko.sk

 Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
(aktualizované dňa 22. 09.  2021)

do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.