Streda 7. 12. 2022
Dnes má meniny Ambróz

Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Čunovo
Pracovná pozícia: upratovačka v materskej škole v Čunove
Viac info nájdete TU.
(aktualizácia 14. 9. 2022)
 

 
Sieť potravín Malina  
ponúka rôzne pracovné pozície: https://www.profesia.sk/praca/potraviny-malina/C237177
(aktualizácia 25. 07. 2022)

Závodisko, š.p. Bratislava príjme do

trvalého pracovného pomeru

pracovníka na údržbu dostihovej dráhy a celého areálu štátneho podniku Závodisko, š.p.
(aktualizácia 01. 02. 2022)

 

 

Odborné predpoklady:

  • záhradnícke alebo strojárske vzdelanie (nie je podmienkou)
  • skúsenosti s prácou v záhradníctve alebo poľnohospodárstve
  • vodičský preukaz skupiny T, prípadne C
  • zručnosť pri ovládaní strojov – traktor, kosačka, krovinorez ...
  • práca v kolektíve

 

Mzda: 1000,- eur brutto

 

Možný nástup od 1. marca 2022.

 

Kontakt:

 

Ing. Ivan Vallo 0911 604 800

vallo@zavodisko.sk

 


 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce
(12. augusta 2021)

Vyhlasuje voľby na obsadenie funkcie 
Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Rusovce 

Bližšie informácie nájdete TU:
Vyhlásenie termínu konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce 


 

Uzávierka prijímania písomných prihlášok v zalepenej obálke s označením "Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava-Rusovce" s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" je 07. septembra 2021 do 15 hod.
 


Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
(22. júla 2021)

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
Riaditeľ Základnej šloky s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava 


Bližšie informácie:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Osobný dotazník 

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 03. septembra 2021. 


 
m. p. RUSEKO, Vývojová 8,  851 10 Bratislava-Rusovce
(09. júna 2021)

Pozícia: Pracovník technických služieb

Bližšie info tu:
https://www.profesia.sk/praca/ruseko-m-p/O4097251...
 
 
Mestská časť Bratislava-Čunovo, hraničiarska 144, Bratislava-Čunovo
(03. mája 2021)


Pozícia: pomocný/á kuchár/ka

Bližšie  informácie:  nájdete TU. 

 
Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
(27. apríla 2021)

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
Riaditeľ Základnej šloky s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava 


Bližšie informácie: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 18. mája 2021. Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce 

HĽADÁME POSILU DO TÍMU

Pozícia: Referent pre výstavbu, investície a projekty
 

Hlavnými náplňami práce našej novej kolegyne/kolegu bude: zabezpečovanie podkladov pre investičnú činnosť a vypracovanie príslušných podkladov a stanovísk, vybavovanie stavebných povolení pre stavby, ktorých investorom je mestská časť; realizácia stavebných projektov, ktorých investorom je mestská časť; projektová činnosť; povoľovacie konanie na úseku rozkopávok; príprava podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb; spolupráca s magistrátom hl. mesta SR Bratislava vo veciach investičného zamerania; administratívne zabezpečenie správy a dopravného značenia na komunikáciách III. a IV triedy.


Bližšie informácie nájdete TU: https://www.profesia.sk/.../mestska-cast.../O4057597...


Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. máj 2021

 

 Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
(aktualizované dňa 22. septembra  2021)

do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.