Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Pamiatky

Rusovce - Mestská časť Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bola na návrh Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave k 1.10.1990 vyhlásená za pamiatkovú zónu.

Územie ohraničené Balkánskou ulicou zo severu a západu, Maďarskou z juhu a z východnej strany Rusovským kanálom je významnou archeologickou lokalitou dokumentujúcou osídlenie od praveku po súčasnosť.

Pozostatky kastela z doby rímskej, ktorý je jediný svojho druhu na území Slovenska sú prevrstvené zástavbou ľudovej architektúry, ktorú dopĺňa rozsiahly historický park pri kaštieli voľne prechádzajúci do lužných lesov pri Dunaji.

(Vybrané z materiálu Zásady pamiatkovej ochrany časti PZ Bratislava - Rusovce - KPÚ BRATISLAVA v spolupráci s PAMIATKOVÝM ÚRADOM SR, MÚ OCHRANY PAMIATOK v BRAT. a MM V BRATISLAVE).