Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

PrírodaDňom 1. decembra 2002 nadobudla účinnosť Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 7/2002, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dunajské ostrovy.

Slávnostné vyhlásenie prírodnej rezervácie sa uskutočnilo v zasadačke Miestneho Úradu v Rusovciach dňa 3. decembra 2002. Rezervácia je tvorená dvoma ostrovmi Hornou a Dolnou Sihoťou, ktoré sa nachádzajú v priestore medzi derivačným kanálom a hlavným tokom Dunaja.

Dôvodom na vyhlásenie rezervácie boli spoločenstvá lužných lesov s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Pri prechádzkach rezerváciou môžeme vidieť napríklad vzácne bobry, niekoľko druhov obojživelníkov a množstvo operencov.