Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Fotogaléria

Zoznam fotogalérií

Kvitnúce luky v Rusovciach

Kvitnúca lúka v parku na Irkutskej ulici je realizovaná v rámci projektu Interreg V-A SK-AT "Bluehlinge - Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku".  

Dôchodcovia v Tatrách 5. - 7.10.2018

Už po ôsmy raz sme sa skupina rusovských dôchodcov zúčastnili v dňoch 5.-7. októbra pekného a veľmi príjemného výletu. Iniciátorom, týchto výletov je vždy p. starosta spolu s o.z. Rusovčan, ktorí sponzorujú dopravu, hudbu a malé občerstvenie pre nás dôchodcov. Ubytovanie a stravu si výletníci hradia sami a členom Klubu dôchodcov poskytuje klub príspevok 7 Eur na osobu. Tentokrát sme sa vybrali do Malatín, kde sme objavili pekný rezort „SOJKA“. Bol to wellness pobyt a polpenziou. Veľmi pekné ubytovanie, dobrá strava a príjemný wellness rezort. Keďže sme si krajšie počasie aké bolo ani vo sne nemohli priať, bola okružná cesta veľmi príjemná. Po ubytovaní sme si užili wellness potom večera a po nej spoločenské posedenie so živou hudbou, trochu tanca, trochu spevu, veľmi príjemný večer, ktorého sa zúčastnili so starostom aj členovia OZ Rusovčan. V sobotu sme sa vybrali na Štrbské pleso a tam si jednotlivé skupiny užili krásu okolia podľa svojich fyzických síl, ako to komu vyhovovalo. Malá turistická skupina sa vybrala na vlastných nohách na vodopád Skok, nadýchali sme sa čerstvého vzduchu, vnímali krásu okolitých vrchov, sledovali horolezcov. Ďalší sa sedačkou vyviezli na majestátne Solisko a ostatní si užívali krásu okolia Štrbského plesa. Potom sme sa zas zregenerovali vo wellnesse a po večeri posedeli pri spoločenskej konverzácii. V nedeľu ráno nás čakala cesta domov, zopár zastávok na nevyhnutné nákupy korbáčikov či bryndze. Ale keďže bola nedeľa s bolo potrebné stihnúť aj futbalový zápas, tak sme sa ponáhľali domov. V mene zúčastnených veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi a členom o.z. Rusovčan za sponzoring a aj za to že s nami strávili svoj voľný čas. Chcem sa poďakovať aj sekretárke MÚ, že mi vždy ochotne pomáha pri vybavovaní pobytu. Pevne verím, že v takýchto krásnych výletoch budeme ešte dlho pokračovať. Marta Kováčiková, vedúca Klubu dôchodcov  

EKOTOPFILM / ENVIROFILM v Rusovciach 4.10.2018

Vo štvrtok 4. októbra sme privítali v Rusovciach filmový festival EKOTOPFILM / ENVIROFILM. V kultúrnej sále Miestneho úradu boli prezentované skvelé dokumenty z celého sveta zamerané na tému trvalo udržateľného rozvoja. V doobedňajších hodinách bol program zameraný pre detské publikum a v poobedňajších hodinách filmový program pokračoval výberom víťazných filmov a sprievodného programu pre širokú verejnosť. Súčasťou festivalu bola aj zaujímavá diskusia: Ako Dunaj stráca poéziu. Na festivale sa prezentoval aj rusovčan Braňo Molnár so svojim filmovým dokumentom „Žijem Dunajom“, v ktorom sa podelil o svoje poznatky za zážitky z filmovania a pozorovania prírody v okolí Dunaja.  

Týždeň dobrovoľníctva 18.9.2018

MČ Bratislava-Rusovce sa zapojila do dobrovoľníckej aktivity pod názvom "Týždeň dobrovoľníctva 2018 v Bratislavskom kraji". Pre túto aktivitu sme si určili deň 18.9.2018. Cieľom akcie bolo vyčistiť okolie miestneho úradu, tzn. ostrihať prerastené kríky, vytrhať burinu, ošmirgľovať a natrieť zábradlie. Pustili sme sa aj do ostrovčekov na Kovácsovej ulici. Nadšenia a elánu bolo dosť, takže nám práca išla od ruky. Celkový počet dobrovoľníkov:17.  

Rímske hry 8.9.2018

Dňa 8.9.2018 sa uskutočnili Rímske hry Limes Day 2018, ktoré sa konali pod záštitou Iva Nesrovnala, primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Podujatie organizovali: Hlavné mesto SR BA, Múzeum mesta Bratislavy, Antická Gerulata Rusovce a MČ Bratislava-Rusovce. Akcie sa zúčastnilo cca. 50 legionárov z Európy z Chorvátska, Česka, Nemecka, Ruska a Slovenska. Akcia sa uskutočnila v Antickej Gerulate a v areáli Základnej škole v Rusovciach. Programom sprevádzal Juraj "Šoko" Tabáček. Foto: Marián Burger.  

Súťaž s historickou hasičskou technikou 1.9.2018

Foto: Marián Burger. 

Deň Rusoviec 25.8.2018

Aj keď predpoveď počasia na tento deň bola všelijaká, nakoniec to všetko vyšlo a skvele sme sa zabávali. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli medzi nás. Foto: Marián Burger. 

Deň Dunaja 16.6.2018

Dňa 16.6.2018 sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti Dňa Dunaja konalo čistenie brehov Dunaja a jeho okolia, do ktorého sa zapojila aj MČ Bratislava-Rusovce. Všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili mestská časť ďakuje. Foto: Zuzana Červenáková  

Stretnutie zadunajských seniorov 6.6.2018

Dňa 6.júna 2018 sa tradične stretli v MČ Bratislava-Rusovce "Zadunajskí seniori", ktorých privítal starosta MČ Bratislava-Rusovce Dušan Antoš, starosta MČ Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan a poslankyňa za MČ Bratislava-Petržalka Ľudmila Farkašovská. Akcie sa zúčastnilo cca. 150 seniorov z Rusoviec a Petržalky. O program sa postarali deti z DFS Gerulata a do tanca seniorom hrala petržalská kapela Rýchle šípy. Foto: Marián Burger. 

Privítanie detí 22.5.2018

Dňa 22.5.2018 sa v sále MÚ MČ Bratislava-Rusovce konal zápis detí narodených od 1.4.2017 do 31.3.2018 s trvalým pobytom na území MČ. Pozvaných bolo 50 detí.  

Vysvätenie stromčeka a zahájenie vianočných trhov 15.12.2017

Foto: Marián Burger. 

Vianočné posedenie dôchodcov 12.12.2017

Foto: Marián Burger. 

Vysvätenie kríža 17.10.2017

Dňa 17.10.2017 sa o 11 hod. na miestnom cintoríne v Rusovciach na Kovácsovej ulici konalo vysvätenie kríža. Kríž vysväcoval pán farár ThDr. Július Marián Prachár. 

Rímske hry 9.9.2017

Dňa 9.9.2017 sa v konali v rusovskom parku Rímske hry v rámci Kultúrneho leta a hradných slávnosti Bratislava 2017.  

Deň Rusoviec 26.8.2017

Foto: Marián Burger. 

Fašiangy 12.2.2013

 

Deň Rusoviec 25.8.2012

 

Petang 29.8.2012

 

Preteky koní 30.9.2012

 

Rusovský beh 7.10.2012

 

Vítanie detí do života 18.10.2012

 

Imatrikulácia prváčikov 22.10.2012