Pondelok 8. 3. 2021
Dnes má meniny Alan, Alana

Zberný dvor

OTVÁRAME ZBERNÝ DVOR
Túto sobotu 27. 02. 2021 opätovne otvárame zberný dvor.

Zberný dvor bude do odvolania otvorený KAŽDÚ SOBOTU v čase:
09:00 - 12:00 hod.
15:00 - 18:00 hod.

Prosíme vás o dodržiavanie hygienických nariadení a odstupov pri čakaní. 

Ďakujeme.

Opatrenia na zbernom dvore 

Nižšie uvedené opatrenia sú zavedené z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 a slúžia tak na ochranu našich zamestnancov, ako aj vás, obyvateľov Rusoviec. Buďte, prosím, disciplinovaní a rešpektujte tak tieto pokyny ako aj pokyny personálu zberného dvora.


Pokyny:

1. VSTUP LEN PRE RUSOVČANOV S TRVALÝM POBYTOM V RUSOVCIACH. Prineste si, prosím, so sebou občiansky preukaz.

2. VSTUP DO AREÁLU LEN S RÚŠKOM ALEBO OBDOBNOU NÁHRADOU A S RUKAVICAMI.

3. VSTUP DO AREÁLU JE POVOLENÝ MAX. 3 OSOBÁM, RESP. JEDNÉMU MOTOROVÉMU VOZIDLU NARAZ. OSTATNÍ MUSIA ČAKAŤ PRED AREÁLOM V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI (cca 2 m rozostupy tak pred ako aj vnútri areálu).

4. ODPAD MUSÍ BYŤ PRETRIEDENÝ, JE POTREBNÉ HO VYSYPAŤ NA URČENÉ MIESTO PODĽA POKYNOV PERSONÁLU A AREÁL OPUSTIŤ ČÍM SKÔR.

5. DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, DÔSLEDNE POKYNY PERSONÁLU.

6. NEŽIADAJTE, PROSÍM, PERSONÁL O POMOC PRI VYSÝPANÍ ODPADU.

Ďakujeme, že rešpektujete pokyny.
 


Oznam

MČ Bratislava-Rusovce pre svojich občanov zavádza možnosť likvidovať použité rastlinné oleje a tuky

 

Nová služba, ktorá bude slúžiť všetkým Rusovčanom umožní zbaviť sa pohodlne a bezplatne domáceho použitého oleja a tukov. Na stojisku kontajnerov na Vývojovej ulici v Rusovciach budú umiestnené celkovo tri zberné nádoby o objeme 120L, slúžiace práve na tento účel. V rámci otváracích hodín môže každý obyvateľ našej mestskej časti doniesť a odovzdať tento odpad a tým osobne napomôcť jeho správnej likvidácii. S prevádzkou služby sa začalo od mesiaca január 2018. 
 


 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV MČ BRATISLAVA-RUSOVCE:

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
85110  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
telefón: + 421-2-68 20 70 22
fax: + 421-2-68 20 70 22
e-mail: straka@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 17, 1. poschodie

Riaditeľ m. p.  Ruseko: Ing. Branislav Straka


Otváracie hodiny: 
V mesiacoch december, január a február je stojisko otvorené v sobotu:  od 9.00 - 12.00   15.00 - 18.00 hod.

MAREC - APRÍL :

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

15.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER :

 utorok: 

 16.00 - 20.00

 

 štvrtok: 

 16.00– 20.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 20.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

 

Na stojisku kontajnerov  je možnosť uskladňovať:

 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

 • Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.   

  Ing. Branislav Straka
  riaditeľ m. p.  Ruseko 


Odpad nepatrí ku kontajnerom
 

Rozšíril sa nám tu, v Rusovciach, taký nešvár... a radi by sme vás poprosili o spoluprácu pri jeho riešení, lebo sa týka nás všetkých. Áno, podľa fotiek správne tušíte, že ide o odpad.

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.

Zopakujme si teda základné pravidlá:

 • zberné hniezda sú určené len na separovaný zber, nenoste tam preto komunálny odpad – OLO ho neodvezie
 • papier k papieru, plast k plastu, sklo k sklu – ak je to inak, znovu máme problém, OLO to neodvezie
 • papierové kartóny, plastové fľaše a pod., prosím, zošľapte – vojde sa ich do kontajnera viac
 • objemný odpad patrí do zberného dvora – nehádžte ho preto, prosím, do kontajnerov, ani pred plot zberného dvora
 • pokiaľ ide o trávu a lístie, na jej separovanie je potrebné používať hnedú zbernú nádobu alebo kompostér – ak ich nemáte, stačí požiadať o ich pridelenie oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta
 • konáre patria do zberného dvora

 

Tému odpadov vnímame veľmi citlivo a pripravujeme niekoľko opatrení, ktorými sa budeme snažiť tento problém aspoň čiastočne vyriešiť. Zvyšok je na nás všetkých...