Utorok 28. 9. 2021
Dnes má meniny Václav

Zberný dvor

 

INFORMÁCIA O PREVÁDZKE ZBERNÉHO DVORA POČAS ŠTÁTNYCH SVIATKOV

Najbližšie dve soboty (1. a 8. mája) nás čakajú štátne sviatky, prinášame vám preto informáciu o prevádzke
zberného dvora počas týchto dní.

sobota 1. 5. 2021: ZATVORENÉ
sobota 8. 5. 2021: OTVORENÉ


OTVÁRAME ZBERNÝ DVOR

Túto sobotu 27. 02. 2021 opätovne otvárame zberný dvor.

Zberný dvor bude do odvolania otvorený KAŽDÚ SOBOTU v čase:
09:00 - 12:00 hod.
15:00 - 18:00 hod.

Prosíme vás o dodržiavanie hygienických nariadení a odstupov pri čakaní. 

Ďakujeme.

Opatrenia na zbernom dvore 

Nižšie uvedené opatrenia sú zavedené z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 a slúžia tak na ochranu našich zamestnancov, ako aj vás, obyvateľov Rusoviec. Buďte, prosím, disciplinovaní a rešpektujte tak tieto pokyny ako aj pokyny personálu zberného dvora.


Pokyny:

1. VSTUP LEN PRE RUSOVČANOV S TRVALÝM POBYTOM V RUSOVCIACH. Prineste si, prosím, so sebou občiansky preukaz.

2. VSTUP DO AREÁLU LEN S RÚŠKOM ALEBO OBDOBNOU NÁHRADOU A S RUKAVICAMI.

3. VSTUP DO AREÁLU JE POVOLENÝ MAX. 3 OSOBÁM, RESP. JEDNÉMU MOTOROVÉMU VOZIDLU NARAZ. OSTATNÍ MUSIA ČAKAŤ PRED AREÁLOM V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI (cca 2 m rozostupy tak pred ako aj vnútri areálu).

4. ODPAD MUSÍ BYŤ PRETRIEDENÝ, JE POTREBNÉ HO VYSYPAŤ NA URČENÉ MIESTO PODĽA POKYNOV PERSONÁLU A AREÁL OPUSTIŤ ČÍM SKÔR.

5. DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, DÔSLEDNE POKYNY PERSONÁLU.

6. NEŽIADAJTE, PROSÍM, PERSONÁL O POMOC PRI VYSÝPANÍ ODPADU.

Ďakujeme, že rešpektujete pokyny.
 


Oznam

MČ Bratislava-Rusovce pre svojich občanov zavádza možnosť likvidovať použité rastlinné oleje a tuky

 

Nová služba, ktorá bude slúžiť všetkým Rusovčanom umožní zbaviť sa pohodlne a bezplatne domáceho použitého oleja a tukov. Na stojisku kontajnerov na Vývojovej ulici v Rusovciach budú umiestnené celkovo tri zberné nádoby o objeme 120L, slúžiace práve na tento účel. V rámci otváracích hodín môže každý obyvateľ našej mestskej časti doniesť a odovzdať tento odpad a tým osobne napomôcť jeho správnej likvidácii. S prevádzkou služby sa začalo od mesiaca január 2018. 
 


 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV MČ BRATISLAVA-RUSOVCE:

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
85110  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
telefón: + 421-2-68 20 70 22
fax: + 421-2-68 20 70 22
e-mail: straka@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 17, 1. poschodie

Riaditeľ m. p.  Ruseko: Ing. Branislav Straka


Otváracie hodiny: 
V mesiacoch december, január a február je stojisko otvorené v sobotu:  od 9.00 - 12.00   15.00 - 18.00 hod.

MAREC - APRÍL :

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

15.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER :

 utorok: 

 16.00 - 20.00

 

 štvrtok: 

 16.00– 20.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 20.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

 

Na stojisku kontajnerov  je možnosť uskladňovať:

 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

 • Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.   

  Ing. Branislav Straka
  riaditeľ m. p.  Ruseko 


Odpad nepatrí ku kontajnerom
 

Rozšíril sa nám tu, v Rusovciach, taký nešvár... a radi by sme vás poprosili o spoluprácu pri jeho riešení, lebo sa týka nás všetkých. Áno, podľa fotiek správne tušíte, že ide o odpad.

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.

Zopakujme si teda základné pravidlá:

 • zberné hniezda sú určené len na separovaný zber, nenoste tam preto komunálny odpad – OLO ho neodvezie
 • papier k papieru, plast k plastu, sklo k sklu – ak je to inak, znovu máme problém, OLO to neodvezie
 • papierové kartóny, plastové fľaše a pod., prosím, zošľapte – vojde sa ich do kontajnera viac
 • objemný odpad patrí do zberného dvora – nehádžte ho preto, prosím, do kontajnerov, ani pred plot zberného dvora
 • pokiaľ ide o trávu a lístie, na jej separovanie je potrebné používať hnedú zbernú nádobu alebo kompostér – ak ich nemáte, stačí požiadať o ich pridelenie oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta
 • konáre patria do zberného dvora

 

Tému odpadov vnímame veľmi citlivo a pripravujeme niekoľko opatrení, ktorými sa budeme snažiť tento problém aspoň čiastočne vyriešiť. Zvyšok je na nás všetkých...