Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
851 10  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
Telefón: + 421 2  68 20 70 22
               + 421 2  68 20 70 29
               + 421 904 129 355 
E-mail: ruseko@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 17, 1. poschodie

Kontaktná osoba: Juraj Glazer-Opitz


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV V MČ BRATISLAVA-RUSOVCE


OTVÁRACIE HODINY:

DECEMBER - FEBRUÁR:

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

13.00 - 17.00

MAREC - APRÍL:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

13.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER:

 utorok: 

 16.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 16.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

13.00 - 18.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

13.00 - 17.00

 

Na stojisku kontajnerov je možnosť uskladňovať:

 
 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

 • Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.   

  OZNAMY

  22. 4. 2024

  ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 


  Vážení Rusovčania! Máte doma nepotrebné chemikálie, staré farby, či vyhorené žiarivky? Nevyhadzujte ich len tak! Využite zber nebezpečných odpadov z domácností, ktorý realizuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) v spolupráci s našou mestskou časťou.


  Zber sa uskutoční:
  v sobotu 27. apríla 2024 od 10.30 do 12.30 hod. na zbernom dvore na Vývojovej ulici v Rusovciach.

  Odovzdať môžete rozpúšťadlá, chemikálie, oleje a tuky, pesticídy, fotochemické látky, detergenty, farby, lepidlá – všetky tieto tekuté látky - musia byť uzavreté v pevných a nepoškodených obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo sú kontaminované nebezpečnými látkami budú odoberané ako obaly len z minimálnym zvyškom kontaminantu.

  Taktiež je možné odovzdať akumulátory a batérie. Batérie sa odoberajú len olovené (autobatérie) , nikel-kadmiové-NiCd, alkalické-Zn, nikelmetalhydridové NiMH.
  Neodoberajú sa batérie, ktoré sú na báze lítia : Li-o, Li-Pol, Li-ion – el. náradia, mobily, notebooky, bicykle, kolobežky, gombíkové, el.cigarety a pod.

  Odovzdať je možné aj elektroodpad ako napríklad žiarivky ( v nepoškodenom stave ) a iný odpad obsahujúci ortuť ( v nepoškodenom stave ) , vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) len v nedemontovanom stave.

  Obyvatelia Bratislavy môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, a to počas otváracích hodín: pondelok – piatok: od 8.00 do 18.00 hod. ; sobota: od 8.00 do 18.00 hod. ; nedeľa a sviatky: zatvorené.