Piatok 22. 10. 2021
Dnes má meniny Sergej

Zápis do osobitnej matriky

Kontakt:
Mgr. Veronika Kollárová 
telefón: +421-2-68 20 70 27
fax: +421-2-68 20 70 13
e-mail: kollarova@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 11, 1. poschodie

Zastupovanie: 
Darina Jenčíková
telefón: +421-2-68 20 70 32
fax: +421-2-68 20 70 13
e-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
prízemie MÚ​​​​​​​

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, či území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR. Zápis sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského  úradu SR v zahraničí, alebo priamo na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana  na území SR. Ak občan nemal na území SR trvalý pobyt, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Čo potrebujete
  • Originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu, v prípade potreby overeného podľa medzištátnych zmlúv
  • Všetky cudzozemské listiny úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
  • Doklad o štátnom občianstve SR – platný občiansky preukaz, alebo pas vydaný pred dátumom matričnej  udalosti, alebo Listinu a Osvedčenie o štátnom občianstve
  • U rozvedených – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • U ovdovelých – úmrtný list
  • Sobášny list rodičov pri zápise narodenia  detí z manželstva
  • Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
Iné: