Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Úmrtie

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu. Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Mestská časť Bratislava-Rusovce zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jej území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý  vystaví  prehliadajúci  lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho a občianského preukazu zosnulého.

Čo potrebujete
  • Listy o prehliadke mŕtveho (3-krát)
  • Preukaz  totožnosti zomretého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
  • Pas, ak ide o cudzieho štátneho občan
Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál úmrtného listu bezplatne 0
Vydanie výpisu z matrík (úmrtný list) 7
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára spolu s úmrtným listom 14

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Iné: