Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Narodenie dieťaťa

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania  
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 
  • Zápis do knihy narodení – zapisujú sa deti, ktoré sa narodili v našej mestskej časti.
  • Rodný list –  prvý výpis je bez poplatku. 
  • Určenie otcovstva – v prípade slobodnej matky, rozvedenej alebo vdovy je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade, a to súhlasným vyhlásením rodičov. Nevyhnutnosťou je osobná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z nich alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná  aj prítomnosť súdneho tlmočníka. Určenie otcovstva je možné vykonať aj pred narodením dieťaťa, v čase ak je počaté, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade.
  • Žiadosť o príspevok  pri narodení dieťaťa – si uplatňuje matka na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.

Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne 0
Za vydanie duplikátu rodného listu 7
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára spolu s rodným listom 14

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Iné: