Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Späťvzatie priezviska po rozvode

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie


Čo potrebujete
  • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zmenu
  • Sobášny list (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena)
  • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená)
  • Doklad o štátnom občianstve SR (nahrádza platný občiansky preukaz alebo pas)
Tlačivá: Iné: