Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
5/2008 21.5.2009 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Miestne dane a poplatky Zrušená
4/2008 1.1.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Zrušená
3/2008 27.11.2008 Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Školstvo Zrušená
2/2008 29.9.2008 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava_Rusovce v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2011 uzn. č 91 Školstvo ?
1/2008 27.6.2008 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Zrušená
5/2007 5.12.2007 Všeobecne záväzné nariadenie o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a o spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rusovce, vrátane prílohy č.1, 2, 3 a 4 Sociálne Zrušená
4/2007 1.1.2008 Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce Zrušená
3/2007 20.9.2007 Všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, v znení dodatku č. 1 schváleným dňa 18.3.2010 uzn. č. 411/2010 Bývanie Zrušená
2/2007 1.1.2008 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach Bratislava - Rusovce Zrušená
1/2007 1.1.2008 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Miestne dane a poplatky Zrušená