Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Lehota na pripomienkovanie VZN

Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť svoje pripomienky k návrhu znenia nariadenia v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetné pripomienky je potrebné doručiť v písomnej forme na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava alebo e-mailom na adresu podatelna@bratislava-rusovce.sk.

Návrhy VZN nájdete na Úradnej tabuly alebo TU: https://www.bratislava-rusovce.sk/uradna-tabula?kategoria=14 .