Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
3/2012 23.8.2012 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školyv zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená
2/2012 20.3.2012 Všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov určených na trvalé bývanie Bývanie Zrušená
1/2012 20.3.2012 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku v školách a školských zariadeniachv zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená
5/2011 23.6.2011 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení Bratislava - Rusovce Platná
4/2011 15.4.2011 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Podnikanie Platná
3/2011 15.4.2011 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach Podnikanie Zrušená
2/2011 1.5.2011 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na územi MČ Bratislava-Rusovce Miestne dane a poplatky Zrušená
1/2011 24.3.2011 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Bratislava - Rusovce Zrušená
3/2010 21.10.2010 Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce ?
2/2010 20.5.2010 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorázovej finančnej výpomoci občanom MČ Bratislava-Rusovce Finančné Platná