Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
2/2016 18.2.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o kontrole v MČ Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce Platná
1/2016 18.2.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Školstvo Platná
5/2015 17.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce Platná
4/2015 23.6.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov určených na trvalé bývanie Bývanie Platná
3/2015 20.2.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená
2/2015 10.2.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Bratislava - Rusovce Platná
1/2015 10.2.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, výroby Podnikanie Platná
5/2014 4.9.2014 Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce ?
4/2014 19.6.2014 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostnom trhu na Balkánskej ulici pri fontáne v mestskej časti Bratislava-Rusovce Podnikanie Platná
3/2014 19.6.2014 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Rusovce Podnikanie Platná