Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Vodozádržné opatrenia na Lesníckej ulici

Mestská časť vybudovala v rámci projektu „Vodozádržné opatrenia v MČ Bratislava-Rusovce” uličné vpuste a vsakovacie šachty na Lesníckej ulici v počte 2 ks, ktoré pri výdatných a návalových dažďoch pomôžu odvodniť cestu a chodník, čo prispeje k bezpečnosti pohybu obyvateľov ako aj k ochrane majetku. Pri výdatných a návalových dažďoch voda stála na ceste znepríjemňovala život a pohyb obyvateľom a návštevníkom. V neposlednom rade dažďová voda tiekla na dotknuté pozemky a stekala do suterénov rodinných domov a spôsobovala viaceré nepríjemnosti a finančnú stratu. Dažďová voda stekala na Lesnícku ulicu aj z priľahlej cesty (Balkánskej ul.), ktorá je výškovo položená vyššie. Po vybudovaní vodozádržných opatrení by sa tieto situácie už nemali opakovať.

Druhým opatrením v tejto lokalite bola výsadba trvaliek. Výsadbou trvaliek sa zlepšila podpora biodiverzity ako aj podpora opeľovačov a zvýšila sa estetická vizuálna hodnota.

Projekt sa realizoval s finančnou podporou Bratislavského samo­správneho kraja v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022).