Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Radšej odbornú učebňu ako liečebňu

Cieľom predloženého projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov, technickým vybavením učební implementovať a rozvíjať metódy a postupy zamerané na stimuláciu rozvoja životných zručností a celoživotného učenia sa a tiež vytvárať inkluzívne školské prostredie.

Cieľovou skupinou sú žiaci 1. - 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce.

Hlavnými aktivitami projektu súObstaranie jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov, obstaranie fyzikálnej učebne a stavebno-technické úpravy fyzikálnej učebne.

V rámci aktivít projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“:

  • bude pre jazykovú učebňu zakúpené zariadenie pre digitálne jazykové laboratórium (softvér, výpočtová technika vrátane príslušenstva) a interiérové vybavenia (stoly a stoličky, pracovisko učiteľa),
     
  • bude pre fyzikálnu učebňu kompletne zabezpečené vybavenie učebne vrátane výpočtovej techniky, interaktívnej tabule s dataprojektorom, laboratórnych pracovísk pre žiakov a učiteľa a interiérové vybavenie. Zároveň budú zrealizované nevyhnutné stavebno-technické úpravy fyzikálnej učebne.

Bratislava-Rusovce, 14. 05. 2020