Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu

Mestská časť Bratislava-Rusovce a obec Petronell-Carnuntum v rámci cezhraničného projektu s názvom Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu.
Súčasťou projektu je zatraktívnené rímskych kultúrnych pamiatok vrátane prístupových ciest k nim. Súčasťou projektu je aj vytvoriť možnosti na lepšie vzájomné spoznávanie života a kultúry pohraničných regiónov a tiež výmena vzájomných skúseností a rozvoj spolupráce medzi zúčastnenými samosprávami a ich komunitami.

Viac info o projekte GeruCa nájdete na stránke:  www.geruca.sk .
 
Dátum: 13. 07. 2022

RÍMSKA HISTÓRIA RUSOVIEC ČOSKORO AJ VO FILME

Dávne a tajomné sú osudy Rimanov, ktorí tu na severnej hranici antického sveta vybudovali mohutné mesto Carnuntum a vojenský kastel zvaný Gerulata. Napriek tomu, že v mohutnom Dunaji pretieklo veľa vody, ich príbehy nie sú úplné zabudnuté. Porozprávame vám príbeh dvoch rímskych bratov Lucia a Marcusa a germánskej dievčiny Fridy...
Takto nejako možno v skratke zhrnúť uplynulých niekoľko dní, ktoré sme žili intenzívne natáčaním scén o rímskom dedičstve v rakúskom Carnunte a rusovskej Gerulate, a ktoré chceme aj takouto formou prezentovať širokej verejnosti a najmä školákom. Film bude uvedený počas Rímskych dní, ktoré nás čakajú druhý septembrový týždeň ako oslava zápisu rusovskej Gerulaty do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zatiaľ vám ukážeme aspoň malú ochutnávku z toho, na čo sa môžete tešiť.
Veľmi sa tešíme, že okrem talentovaných filmárov, hercov, archeológov, odborníkov a ďalších, ktorí na dokumente spolupracujú, sa nám podarilo do jeho prípravy zaangažovať aj Braňo Deák a Dejepis Inak, ktorí vás celým príbehom prevedú.
Projekt je financovaný z programu spolupráce #Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko v rámci projektu GeruCa: Gerulata-Carnuntum - Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu.

Dátum: 13. 05. 2022

ZAŽITE DEŇ STARÝCH RIMANOV NA RODINNOM FESTIVALE V PETRONELL-CARNUNTUM!

Nemáte program na nedeľu 22. mája? Máme pre vás ponuku:
• vyskúšaj si písanie na papyrus
• nauč sa pochodovať a strieľať z praku
• zahraj si rímsky mlyn
• vyrob si ochranný amulet
• staň sa antickým hasičom
• vypočuj si rímsku hudbu a ešte oveľa viac ...
KEDY: 10.00 – 17.00 hod.
KDE: areál festivalu za Kultúrnym domom, Petronell-Carnuntum
AKO SA TAM DOSTANEM: Z Rusoviec je zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava zo zastávky Gerulata.
Časy:
09:15 odchod z Rusoviec
10:00 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia
10:45 odchod z Rusoviec
12:30 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia
13:15 odchod z Rusoviec
14:00 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia
14:45 odchod z Rusoviec
17:15 Odchod z Petronell-Carnuntum – priamo z miesta podujatia
Toto podujatie je spolufinancované z cezhraničného projektu GeruCa (www.geschichte-lebt.at) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK – AT z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) s podporou obce Petronell-Carnuntum a Mestskej časti Bratislava-Rusovce.
Viac informácií nájdete na: www.geschichte-lebt.at