Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu

Mestská časť Bratislava-Rusovce a obec Petronell-Carnuntum v rámci cezhraničného projektu s názvom Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum - Zažite históriu, spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Táto skutočnosť prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu.
Súčasťou projektu je zatraktívnené rímskych kultúrnych pamiatok vrátane prístupových ciest k nim. Súčasťou projektu je aj vytvoriť možnosti na lepšie vzájomné spoznávanie života a kultúry pohraničných regiónov a tiež výmena vzájomných skúseností a rozvoj spolupráce medzi zúčastnenými samosprávami a ich komunitami.

Viac info o projekte GeruCa nájdete na stránke:  www.geruca.sk .