Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Vodozádržné opatrenia

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA NA STARORÍMSKEJ ULICI
 

Magistrát vysadil na časti Starorímskej ulice záhon tulipánov a narcisov, tento týždeň zas Rusekáči a naši kolegovia z miestneho úradu pokračovali v skrášľovaní tejto lokality výsadbou trvaliek v ostrovčekoch. VÝSADBA TRVALIEK a úprava zelene v tejto lokalite je jedným z vodozádržných opatrení, ktoré na Starorímskej realizujeme.

Druhým opatrením bude VYBUDOVANIE VSAKOVACÍCH ŠÁCHT, ktoré pomôžu pri výdatných a návalových dažďoch odvodniť miestnu komunikáciu. Odvodnenie komunikácie na Starorímskej ulici je v súčasnosti riešené cez jestvujúce uličné vpuste, ktoré boli pôvodne zrealizované zlým technologickým postupom. Pri výdatných a návalových dažďoch sa uličné vpuste rýchlo zaplnia vodou, nestíhajú zachytávať dažďovú vodu a prestávajú plniť svoj účel. Dažďová voda steká do uličných vpustí aj z priľahlej komunikácie (Balkánskej ul.), ktorá je výškovo položená vyššie. Na Starorímskej ulici a priľahlých parkoviskách následne dažďová voda stojí a neodteká, čím znepríjemňuje život a pohyb väčšine obyvateľov a návštevníkov. Stojaca voda bráni v parkovaní vozidiel, v prechode osôb na druhú stranu, resp. bráni osobám dostať sa k svojim zaparkovaným autám. Vsakovacie šachty vybudujeme ešte do konca tohto roku.

Vodozádržné opatrenia realizujeme s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021).