Piatok 9. 6. 2023
Dnes má meniny Stanislava

Revitalizácia autobusového otočiska

ZREVITALIZUJEME AUTOBUSOVÉ OTOČISKO!


Máme pre všetkých Rusovčanov skvelú správu! Uchádzali sme sa o podporu financovania projektu revitalizácie autobusového otočiska a boli sme úspešní! Získali sme finančnú podporu vo výške 491 780 Eur, z nášho rozpočtu priložíme čiastku povinného spolufinancovania (celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 517 663 Eur) a môžeme sa všetci tešiť na skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice a modernizácie autobusových zastávok.

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich:

• bude celý areál debarierizovaný,

• vybudujeme dva bezpečné priechody pre chodcov,

• osadíme drobný mobiliár, nainštalujeme informačnú tabuľu,

• priestor osvetlíme LED svietidlami a dvomi bezpečnostnými kamerami,

• vybudujeme nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych príchodoch a odchodoch autobusov,

• osadíme stojany na bicykle, lavičky, smetné koše,

• ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia:
 

  • osadíme tri polozapustené kontajnery na separovaný odpad,
  • rekultivujeme zeleň, zasadíme stromy a vybudujeme studňu na zavlažovanie.

Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Čaká nás podpis zmluvy, proces výberu dodávateľa, kontrola dokumentácie a budúci rok začneme s realizáciou projektu samotného.

 

02. júla 2020

 
Dátum: 02. 06. 2022 

CESTA Z BALKÁNSKEJ ULICE K ŽELEZNIČNEJ STANICI CEZ OTOČISKO JE UŽ PREJAZDNÁ

Cesta z Balkánskej ulice k železničnej stanici cez autobusové otočisko je už prejazdná. Štrkodrva na Kovácsovej ulici, ktorá slúžila ako príjazdová cesta po dočasnej náhradnej ceste k stanici, bude odstránená v priebehu najbližších dní a prejazdnou sa stane aj cesta z Kovácsovej ulice na Balkánsku ulicu cez otočisko. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť počas stavebných prác – boli to posledné práce, ktoré výraznejšie obmedzili život v území.

Predpokladaná kolaudácia autobusového otočiska sa posúva z mesiaca jún na september, keďže práce na revitalizácii autobusového otočiska boli pozastavené z dôvodu prác na kanalizačnom potrubí, ktoré realizovala BVS v tomto území. Prezieravo sme upozornili BVS, aby práce na potrubí zrealizovala v čase, keď na území prebiehajú stavebné práce a nie až po tom, keď bude autobusové otočisko hotové.
Týmto našim krokom sme predišli tomu, aby bola cesta o pár mesiacov opäť rozkopaná, čo by malo negatívny dopad na dopravu. Z tohto dôvodu logicky prišlo aj k posunom stavebných prác. Dobrou správou je, že projekt sa blíži do finále a odmenou nám všetkým bude nové, moderné a zrevitalizované územie a skvalitnená infraštruktúra verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti.