Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Revitalizácia autobusového otočiska

Dátum: 21. 06. 2023

 

AUTOBUSOVÉ OTOČISKO JE SKOLAUDOVANÉ

Máme pre všetkých Rusovčanov skvelú správu! Cesta k úspechu vie byť niekedy kľukatejšia ako by sme si predstavovali, no s veľkou radosťou oznamujeme, že autobusové otočisko je už oficiálne skolaudované. Môžeme sa všetci tešiť na zmodernizované autobusové zastávky a  skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice.

Spustenie autobusového otočiska do užívania bude počnúc dňom 01. 07. 2023. Náhradná konečná zastávka pre linky 90 a 191 (nástupište/výstupište) dočasne zriadená na odstavnej ploche na Lónyaiovej ulici na parkovisku pri Zdravotnom stredisku sa ruší. Linky 90 a 191 sa opäť vrátia do zrevitalizovaného priestoru autobusového otočiska.

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich:

  • celý areál je bezbarierový,
  • vybudovali sa dva bezpečné priechody pre chodcov,
  • osadil drobný mobiliár, nainštalovala informačná tabuľa a osadili stojany na bicyklelavičky a smetné koše,
  • priestor sa osvetlil LED svietidlami a je monitorovaný kamerovým systémom,
  • vybudovali sa nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych príchodoch a odchodoch autobusov,
  • ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia sa zrekultivovala zeleň, zasadili sa stromy a vybudovala sa studňa na zavlažovanie trávnika v priestore autobusového otočiska.

Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť, robíme to pre vás.


Dátum: 02. 06. 2022 

CESTA Z BALKÁNSKEJ ULICE K ŽELEZNIČNEJ STANICI CEZ OTOČISKO JE UŽ PREJAZDNÁ

Cesta z Balkánskej ulice k železničnej stanici cez autobusové otočisko je už prejazdná. Štrkodrva na Kovácsovej ulici, ktorá slúžila ako príjazdová cesta po dočasnej náhradnej ceste k stanici, bude odstránená v priebehu najbližších dní a prejazdnou sa stane aj cesta z Kovácsovej ulice na Balkánsku ulicu cez otočisko. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť počas stavebných prác – boli to posledné práce, ktoré výraznejšie obmedzili život v území.

Predpokladaná kolaudácia autobusového otočiska sa posúva z mesiaca jún na september, keďže práce na revitalizácii autobusového otočiska boli pozastavené z dôvodu prác na kanalizačnom potrubí, ktoré realizovala BVS v tomto území. Prezieravo sme upozornili BVS, aby práce na potrubí zrealizovala v čase, keď na území prebiehajú stavebné práce a nie až po tom, keď bude autobusové otočisko hotové.
Týmto našim krokom sme predišli tomu, aby bola cesta o pár mesiacov opäť rozkopaná, čo by malo negatívny dopad na dopravu. Z tohto dôvodu logicky prišlo aj k posunom stavebných prác. Dobrou správou je, že projekt sa blíži do finále a odmenou nám všetkým bude nové, moderné a zrevitalizované územie a skvalitnená infraštruktúra verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti.


Dátum: 02. 07. 2020

ZREVITALIZUJEME AUTOBUSOVÉ OTOČISKO!


Máme pre všetkých Rusovčanov skvelú správu! Uchádzali sme sa o podporu financovania projektu revitalizácie autobusového otočiska a boli sme úspešní! Získali sme finančnú podporu vo výške 491 780 Eur, z nášho rozpočtu priložíme čiastku povinného spolufinancovania (celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 517 663 Eur) a môžeme sa všetci tešiť na skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice a modernizácie autobusových zastávok.

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich:

• bude celý areál debarierizovaný,

• vybudujeme dva bezpečné priechody pre chodcov,

• osadíme drobný mobiliár, nainštalujeme informačnú tabuľu,

• priestor osvetlíme LED svietidlami a dvomi bezpečnostnými kamerami,

• vybudujeme nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych príchodoch a odchodoch autobusov,

• osadíme stojany na bicykle, lavičky, smetné koše,

• ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia:
 

  • osadíme tri polozapustené kontajnery na separovaný odpad,
  • rekultivujeme zeleň, zasadíme stromy a vybudujeme studňu na zavlažovanie.

Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Čaká nás podpis zmluvy, proces výberu dodávateľa, kontrola dokumentácie a budúci rok začneme s realizáciou projektu samotného.