Nedeľa 22. 5. 2022
Dnes má meniny Júlia, Juliana

Revitalizácia autobusového otočiska

ZREVITALIZUJEME AUTOBUSOVÉ OTOČISKO!


Máme pre všetkých Rusovčanov skvelú správu! Uchádzali sme sa o podporu financovania projektu revitalizácie autobusového otočiska a boli sme úspešní! Získali sme finančnú podporu vo výške 491 780 Eur, z nášho rozpočtu priložíme čiastku povinného spolufinancovania (celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 517 663 Eur) a môžeme sa všetci tešiť na skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov Rusoviec a ostatnej cestujúcej verejnosti prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice a modernizácie autobusových zastávok.

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich:

• bude celý areál debarierizovaný,

• vybudujeme dva bezpečné priechody pre chodcov,

• osadíme drobný mobiliár, nainštalujeme informačnú tabuľu,

• priestor osvetlíme LED svietidlami a dvomi bezpečnostnými kamerami,

• vybudujeme nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych príchodoch a odchodoch autobusov,

• osadíme stojany na bicykle, lavičky, smetné koše,

• ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia:
 

  • osadíme tri polozapustené kontajnery na separovaný odpad,
  • rekultivujeme zeleň, zasadíme stromy a vybudujeme studňu na zavlažovanie.

Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Čaká nás podpis zmluvy, proces výberu dodávateľa, kontrola dokumentácie a budúci rok začneme s realizáciou projektu samotného.

 

02. júla 2020