Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie objektu

Hasičská zbrojnica prešla za posledné 4 roky rozsiahlou rekonštrukciou.


Vymenili sa všetky okná, vstupné dvere, garážové brány, vymenil sa starý plynový kotol za
nový kondenzačný a zateplila sa fasáda v časti garážových brán a vystúpených častí objektu zo strany Gerulatskej ulice. V rámci projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ boli realizované vnútorné stavebné úpravy ako rekonštrukcia stien, podláh, stropov, sociálnych zariadení, nová elektroinštalácia a svietidlá, nové vnútorné rozvody vody a kanalizácie, nové potrubné rozvody vykurovania, nové oplechovanie atiky, zateplenie atiky a časti strechy a vybudoval sa bezbariérový vstup.


Súčasťou projektu bolo aj kompletné zateplenie fasády objektu
za účelom zlepšenia technického stavu, zvýšenia kvalitatívnych, kvantitatívnych, estetických a hygienických vlastností objektu a zníženia nákladov na spotrebu energií. Na túto aktivitu sa nám podarilo získať dotáciu Prezídia Hasičského a záchranného zboru zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Kompletným zateplením sa dosiahlo zlepšenie existujúceho stavu objektu,
predĺžila sa životnosť samotnej stavby, odstránili sa systémové poruchy obvodových konštrukcií a čiastočne sa znížila energetická náročnosť budovy. V neposlednom rade sa zvoleným farebným riešením zvýšil architektonický vzhľad aj estetická hodnota objektu, ktorá skrášli bezprostredné okolie a bude mať pozitívny dopad na obyvateľov mestskej časti.


Pevne veríme, že vynovená budova bude verne slúžiť ešte dlhé roky svojmu účelu. Zateplenie objektu realizoval Miestny podnik Ruseko, za čo im patrí veľké poďakovanie.


Mestská časť zateplila Hasičskú zbrojnicu vďaka finančnej podpore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.