Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

21. 05. 2019

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.
9. 
10.
11.
12. Rôzne
13.  Interpelácie