Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

05. 02. 2019

  Pozvánka
  Schválenie programu 
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Bod č. 1 Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
Bod č. 2 Menovanie zástupcu starostu 
Bod č. 3
Bod č. 4
Bod č. 5
Bod č. 6
Bod č. 7
Bod č. 8 
Bod č. 9
Bod č. 10
Bod č. 11
Rôzne
Bod č. 12 Interpelácie