Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
2/2014 29.5.2014 Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb, výroby Podnikanie Zrušená
1/2014 20.3.2014 Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do EU parlamentu na území MČ Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce ?
4/2013 19.9.2013 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Bratislava - Rusovce Platná
3/2013 20.6.2013 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ Bratislava-Rusovce Miestne dane a poplatky Platná
2/2013 23.5.2013 Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch MČ Bratislava-Rusovce a ich používaní Bratislava - Rusovce Platná
1/2013 21.3.2013 Všeobecne záväzné nariadenie o určení minimálnej výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Finančné Platná
7/2012 20.6.2013 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Zrušená
6/2012 15.11.2012 Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Životné prostredie Zrušená
5/2012 15.11.2012 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Bratislava - Rusovce Zrušená
4/2012 31.7.2012 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku v školách a školských zariadeniachv zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená