Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
1/2019 7.8.2019 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená
1/2018 16.3.2018 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu Rusovce-sever Bratislava - Rusovce Platná
2/2017 20.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Platná
2/2017 11.2.2022 Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Platná
1/2017 1.3.2017 Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce Zrušená
7/2016 14.11.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o o určení školského obvodu ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce Školstvo Platná
6/2016 18.8.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce Finančné Zrušená
5/2016 22.9.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom referende Bratislava - Rusovce Platná
4/2016 7.4.2016 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územno plánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce pre časť pamiatkovej zóny v k. ú. Rusovce. Bratislava - Rusovce Platná
3/2016 7.4.2016 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní opatrovateľskej služby MČ Bratislava-Rusovce Sociálne Platná