Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
1/2010 25.2.2010 Všeobecne záväzné nariadenie o kontrole v MČ Bratislave-Rusovce Bratislava - Rusovce Zrušená
8/2009 15.12.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v prepočte na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená
7/2009 17.9.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce Finančné Zrušená
6/2009 17.9.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce ?
5/2009 15.7.2009 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Podnikanie Zrušená
4/2009 15.7.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Rusovce Podnikanie Zrušená
3/2009 23.4.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do Európskeho parlamentuna území mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce ?
2/2009 26.3.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o symboloch mestskej časti Bratislava-Rusovce a ich používaní Bratislava - Rusovce Zrušená
1/2009 26.3.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, výroby. Podnikanie Zrušená
6/2008 1.1.2009 Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce Životné prostredie Zrušená