Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Cintorín

Cintorín Rusovce
Kovácsova 88
Bratislava-Rusovce
tel. 0910/581782
01. 08. 2023

Tlačová správa s témami:

 


Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy:


MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 200 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov a bratislavské krematórium.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Tu sa vedie aj digitálna evidencia hrobových, urnových a hrobkových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk. 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje ročne okolo 1 500 pohrebných obradov a 3 000 kremačných obradov v Krematóriu. Pohrebné a kremačné obrady vykonáva i pre súkromné pohrebné služby.

Kontakt: 
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava 
Šafárikovo námestie 3
811 02 Bratislava
Tel.: 02 / 50 700 139
Email: kontakt@marianum.sk
 


DOM SMÚTKU JE OD 22. 02.2023 UZATVORENÝ

Na základe oznámenia správy cintorínov MARIANUM vás informujeme, že Dom smútku na cintoríne v Rusovciach bude pre zlý statický stav budovy od 22. 02. 2023 uzatvorený. O znovuotvorení vás budeme informovať.
 

Otváracie hodiny na cintoríne v Rusovciach:
 
Obdobie     hodina
január - február    07.00 - 17.00
 marec - október    17.00 - 20.00
november - december 

  07.00 - 17.00*

*Pamiatka zosnulých (1.- 8.11.) 

  07.00 - 20.00
Tlačová správa: Marianum 22. 10. 2022