Streda 30. 11. 2022
Dnes má meniny Ondrej, Andrej

OLO

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, e-mail: olo@olo.sk
IČO: 681300, DIČ: 2020318256, IČ DPH: SK 2020318256
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. účtu: 25332773/7500
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Oddelenie služieb zákazníkom:
tel.:       02/50 110 111 
fax:       02/50 110 222
e-mail: zakazka@olo.sk

ZBERNÝ DVOR OLO a. s.
Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava

Web: www.olo.sk

Otváracie hodiny    OLO a. s. centrála Zberný dvor Stará Ivanská cesta 2, BA
Pondelok  07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
 Utorok   07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Streda 


07.00 - 16.00

08.00 - 18.00

Štvrtok  

07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Piatok 07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Sobota  zatvorené 08.00 - 18.00
Nedeľa zatvorené zatvorené

04. 01. 2022
KAM S VIANOČNÝM STROMČEKOM?
Vyhľadajte si najbližšiu ohrádku k miestu vášho bydliska tu: www.olo.sk/stromceky
 
 
Informácia o zrušení zberných hniezd 

Dňa 8. a 9. októbra (piatok, sobota) budú zo zberných hniezd odvezené nádoby na plast a papier. Zberné nádoby na sklo v zberných hniezdach naďalej ostávajú.
Prosíme vás, aby ste už na tieto miesta plast a papier nenosili, aby nám nevznikali čierne skládky. Ďakujeme za pochopenie.

PS: V prípade akýchkoľvek problémov s vrecovým zberom triedeného odpadu (chýbajúce vrecia, neodvezený odpad a pod.), kontaktujte, prosím, zákaznícku linku OLO, ktorá je zriadená práve na tento účel, na tel. č.: 02/50 110 660.

Od piatka 17. septembra 2021 začíname v Rusovciach s vrecovým zberom triedeného
odpadu a pokračujeme každý nepárny piatok
  
OLO a. s. informuje: Od septembra 2021 bude zavedený vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo strany obyvateliek a obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu zvozu oboch komodít na odvoz v dvojtýždňovom intervale. Zavedením tohto systému zberu pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia odpadov v našom hlavnom meste zvýšiť až o 20%.
V auguste 2020 Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a. s. a OZV NATUR-PACK a. s. spustili prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach. Od augusta 2020 sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho zaviedli od februára 2021 aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj vo zvyšných mestských častiach Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Leták s harmonogramom odvozu pre všetky mestské časti, platný od 6.9.2021 do odvolania, a ktorý ste dostali aj do svojich schránok, nájdete na webstránke OLO.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu.../
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia a obyvateľky vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Je potrebné používať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec (dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier) bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

V rámci vyhodnotenia vrecového zberu triedeného odpadu bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto sme realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností.
Až 76,8 % z opýtaných doposiaľ zapojených domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Zrealizovali sme tiež analýzu vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí, ktorá potvrdila, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.Triedený zber nie je hradený z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Financovanie triedeného zberu na území Hlavného mesta SR Bratislava zabezpečuje OZV NATUR-PACK, a.s.


Digitalizovanie zberných nádob od pondelka 31. mája 2021
 

Spoločnosť OLO a.s. začína od pondelka 31. 05. 2021 digitalizovať zberné nádoby v Jarovciach, Rusovciach a Čunove. Žiadajú preto obyvateľov, aby v deň odvozu odpadu podľa harmonogramu vyložili nádoby, ktoré využívajú (​čierna, hnedá, žltá, modrá, zelená) a nechali ich prístupné, pokiaľ nebudú opatrené RFID štítkom. Štítok na nádobe bude v kombinácii so snímacím zariadením namontovaným na zberovom vozidle slúžiť na potvrdenie výsypu nádoby, budú v ňom aktualizované prípadné zmeny údajov a tiež zabezpečí sledovanie životného cyklu nádoby. Označovanie sa netýka žltých a modrých vriec určených na zber triedeného odpadu z rodinných domov.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU:
https://www.olo.sk/zaciname-digitalizovat-zberne-nadoby

 


OLO TAXI

OLO TAXI za vás odvezie objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni, napr. starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, dvere, drevo, podlahovú krytinu – linoleum, koberce, drevené aj laminátové podlahoviny, periny či textílie. Táto služba však nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 Eur s DPH a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz, vykládku a ekologickú likvidáciu. Objednanie služby je možné cez webformulár: https://www.olo.sk/o-nas/objednavka-sluzieb-pre-obcanov/, mailom: olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/50 110 111. Po prijatí objednávky Vám potvrdíme termín odvozu.