Štvrtok 24. 9. 2020
Dnes má meniny Ľuboš, Ľubor

OLO

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, e-mail: olo@olo.sk
IČO: 681300, DIČ: 2020318256, IČ DPH: SK 2020318256
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. účtu: 25332773/7500
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Oddelenie služieb zákazníkom:
tel.:       02/50 110 111 
fax:       02/50 110 222
e-mail: zakazka@olo.sk
 

Otváracie hodiny    
Pondelok  07.00 - 16.00
 Utorok   07.00 - 16.00
Streda 


07.00 - 16.00

Štvrtok  

07.00 - 16.00
Piatok 07.00 - 16.00

Oznam spol. OLO a. s. zo dňa 08. 04. 2020
Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov
 
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a. s.) zabezpečuje odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov v upravenom režime. Odvoz zmesového odpadu (čierne nádoby) bude v dňoch 10. 04. 2020 (Veľký piatok) a 11. 04. 2020 (sobota) prebiehať bez zmeny, t. j. podľa harmonogramu platného na tieto dni.

Na Veľkonočný pondelok spoločnosť OLO a. s. nevykonáva svoju činnosť (v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy). Z tohto dôvodu bude odvoz komunálneho odpadu (zmesového, triedeného a bioodpadu) prebiehať v náhradných termínoch nasledovne:

  • Odvoz bioodpadu bude vykonaný v stredu 15. 04. 2020 (namiesto pondelka 13. 04. 2020), t. j. všetky ostatné odvozy v danom týždni budú vykonané podľa platného harmonogramu.
  • Náhradný odvoz zmesového odpadu a triedeného odpadu za Veľkonočný pondelok bude vykonávaný postupne v týždni od 14. 04. do 18. 04. 2020.

Viac informácií nájdete na www.olo.sk – „Zistite si svoj náhradný odvoz“.

Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby zberné nádoby vyložili večer pred plánovaným odvozom odpadu.

Zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2 bude zatvorený 10. 04. 2020 (Veľký piatok), aj v sobotu 11. 04. 2020 ako aj 13. 04. 2020 (Veľkonočný pondelok).

Zákaznícke centrum bude na Veľký piatok telefonicky dostupné v čase od 7.00 do 12.00 hod. na t. č. 02/50 110 111 a zakazka@olo.sk, na Veľkonočný pondelok bude zatvorené.


Oznam spol. OLO, a. s. zo dňa 02. 04. 2020

Vážení obyvatelia Bratislavy,

dnes sme pre Vás otvorili Zberný dvor OLO, aby ste opäť mohli odovzdať komunálny odpad a drobný stavebný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch.

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.3.2020 bolo nariadené  pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie  hygienických opatrení. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na návštevníkov zberných dvorov, čo spôsobuje dlhšie čakacie doby na vstupe do areálu (momentálne cca 1,5 hodiny).

Prosíme Vás, aby ste počítali s dlhšou dobou vybavenia, prinášali na zberný dvor len odpady v súlade s Prevádzkovým poriadkom a riadili sa pokynmi obsluhujúceho personálu.

Zberný dvor je otvorený denne od 12,00 do 18,00 hod. v pracovných dňoch a v sobotu od 08,00 hod do 15,00 hod.

Ďakujeme za spoluprácu.


Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava                  

Ivanská cesta 22                                                         

821 04 Bratislava                                                         

 

 


 


Jar v OLO prichádza - text nájdete TU. 

ODVOZ ODPADU V HLAVNOM MESTE OD 15. FEBRUÁRA 2019

Bratislavská mestská spoločnosť OLO prijala opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019. Viac informácií aj o tom, ako bude prebiehať odvoz odpadu v Bratislave počas dopravných obmedzení, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Tlačová správa: Ako bude prebiehať odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára 2019

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjme opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019.

V Bratislave sa od 15. februára 2019 spúšťajú dva dôležité dopravné projekty. Prvým je výstavba diaľničného obchvatu D4R7 a druhým rekonštrukcia ulice Mlynské nivy. Oba projekty sa začínajú v ten istý deň. Na pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Prístavnú ulicu, Slovnaft a teda aj do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle a na triediacu linku.

Odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 56 zberných vozidiel. Dopravné obmedzenia budú predstavovať minimálne 1,5 – 2 hodinové zdržanie denne pre každé vozidlo, čo by spôsobilo nevykonanie odvozov odpadu podľa harmonogramu.

Spoločnosť OLO preto, po dohode s hlavným mestom, od piatka 15.2.2019 až do odvolania, príjme nasledovné opatrenia:

  • Zmení sa časový harmonogram väčšiny odvozov zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste. Predpokladaný posun vo výjazde zberných vozidiel je plánovaný zo 06.00 hod. na 04.00 hod. ráno. V praxi to znamená, že spoločnosť OLO začne vykonávať odvoz odpadu v hlavnom meste už o 04.00 hod. ráno. Tento posun umožní zberným vozidlám vykonať minimálne prvý odvoz odpadu do začiatku rannej dopravnej špičky.
  • Správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov touto cestou žiadame o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným vykonaním odvozu.
  • V súvislosti s uzatvorením ulíc Mlynské nivy a Páričkova, budú vozidlá spoločnosti OLO oprávnené využívať Páričkovu ulicu, čo nám umožní obslúženie problematickej lokality 500 bytov, s výnimkou časti ulíc Revúcka a Pavlovova. Tam bude odvoz odpadu vykonávaný z dočasne posunutých stanovíšť zberných nádob do tesnej blízkosti Páričkovej ulice.
  • Prevádzka zberného dvora OLO na Starej Ivánskej ceste 2 bude prebiehať bez zmeny. Zberný dvor bude otvorený od pondelka do soboty od 08.00 do 18.00 hod. V nedeľu a sviatky bude zberný dvor zatvorený.
  • Všetky ďalšie služby, ktoré spoločnosť OLO poskytuje obyvateľom Bratislavy, ako OLO taxi – mobilný zberný dvor, prenájom veľkokapacitných kontajnerov, odber a dodaj nádob, zákaznícke centrum, budú poskytované bez zmien a obmedzení.

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

Touto cestou prosíme obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s prijatými opatreniami a vykonávaním odvozov odpadu počas dopravných obmedzení.

OLO a.s. 


OLO TAXI

OLO TAXI za vás odvezie objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni, napr. starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, dvere, drevo, podlahovú krytinu – linoleum, koberce, drevené aj laminátové podlahoviny, periny či textílie. Táto služba však nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 Eur s DPH a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz, vykládku a ekologickú likvidáciu. Objednanie služby je možné cez webformulár: https://www.olo.sk/o-nas/objednavka-sluzieb-pre-obcanov/, mailom: olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/50 110 111. Po prijatí objednávky Vám potvrdíme termín odvozu.


Oznamy: