Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

OLO

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, e-mail: olo@olo.sk
IČO: 681300, DIČ: 2020318256, IČ DPH: SK 2020318256
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. účtu: 25332773/7500
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Oddelenie služieb zákazníkom:
tel.:       02/50 110 111 
fax:       02/50 110 222
e-mail: zakazka@olo.sk

ZBERNÝ DVOR OLO a. s.
Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava

Web: www.olo.sk

Otváracie hodiny    OLO a. s. centrála Zberný dvor Stará Ivanská cesta 2, BA
Pondelok  07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
 Utorok   07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Streda 


07.00 - 16.00

08.00 - 18.00

Štvrtok  

07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Piatok 07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Sobota  zatvorené 08.00 - 18.00
Nedeľa zatvorené zatvorené

18. 1. 2024 
POZVÁNKA NA PRVÚ NOVOROČNÚ MULČOVAČKU
Spoločnosť OLO a.s. vás pozýva na PRVÚ NOVOROČNÚ MULČOVAČKU. Na vlastné oči uvidíte, ako sa v stroji menia vianočné stromčeky na užitočný mulč. Čerstvučký voňavý mulč si môžete odniesť aj domov a dať si ho k stromom, kríkom či záhonom.
 

Bratislavčanom a Bratislavčankám sme už tradične aj tento rok v spolupráci s Magistrátom HMBA pripravili a rozmiestnili po meste vyše 700 ohrádok, do ktorých môžu svoje živé odzdobené stromčeky po Vianociach odložiť. Väčšinu týchto stromčekov v spolupráci s ďalšími partnermi premeníme na knižnice, z ktorých časť sa vráti späť mestu a bude slúžiť v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom. A menšiu časť zo stromčekov sme sa tento rok rozhodli využiť aj na mulč, ktorý Bratislavčanky a Bratislavčania budú môcť využiť vo svojich záhradkách.

Prvá novoročná mulčovačka sa bude konať už túto sobotu (20. 1. 2024) v čase od 10,00 – 14,00hod. pri Základnej škole na Malokarpatskom námestí v bratislavskom Lamači. V prípade, ak by ste mali záujem o rozhovory so zástupcami mesta, mestskej časti, či OLO, odporúčame byť na mieste o 11:00hod.

Spol. OLO a. s. 


01. 12. 2023
Kuchynský bioodpad sa bude odvážať jeden krát za týždeň 

Spoločnosť OLO a. s. informuje, že v týždni od 4. 12. 2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. V Rusovciach sa kuchynský bioodpad bude odvážať v utorok.Odvoz kuchynského bioodpadu prebieha celoročne, pričom interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V intervale 1x za 7 dní sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 4. marca 2024. Odvozový deň si obyvatelia môžu skontrolovať na našej stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro

 
14. 07. 2023
Dodatočná možnosť vyzdvihnutia košíkov a vriec 

 

PRE ZAPOJENÉ DOMÁCNOSTI: 

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 alebo na miestnom úrade konkrétnej mestskej časti a každú sobotu v júly na trhovisku Miletičová a každú sobotu v auguste na trhovisku Žilinská . 

Snahou OLO je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. Táto dodatočná distribúcia je jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek.

Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.

 

KDE?

  • Zákazka OLO, na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. (prípadne hromadné prevzatie správcom, správca predloží zoznam domácností)
  • 15 mestských častí, viac informácií o dňoch a časoch distribúcie nájdete na jednotlivých weboch mestských častí  https://www.olo.sk/kbro/harmonogram-distribucie-kompostovatelnych-vreciek/
  • V priebehu júla nájdu Bratislavčania, vždy v sobotu od 8.00 do 14.00 h, kompostovateľné vrecká aj v našom stánku na trhovisku Miletičova a v priebehu augusta, rovnako v sobotu od 8.00 do 14.00 h, na trhovisku Žilinská.

PRE NEZAPOJENÉ DOMÁCNOSTI:

Ak si obyvatelia bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v roku 2023. Všetky zapojené domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík , certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks.

 

Ako sa môžem zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu v roku 2023?

Obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00.06. 04.  2023
                          Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. mesta  SR Bratislavy                            sa podľa harmonogramu v Rusovciach uskutoční v sobotu 27. 05. 2023 od 10.30 do 12. 30 hod, a to na zbernom dvote v Rusovciach na Vývojovej ulici 
 
01. 04. 2023
Harmonogram odvozu odpadu počas veľkonočných sviatkov 2023
Jedným z dvoch dní v roku, kedy spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je Veľkonočný pondelok (10. apríla 2023).
Náhradné odvozy za Veľkonočný pondelok prebehnú od 11. 4. do 15. 4. 2023 podľa rozpisu v tabuľke https://www.olo.sk/easter/
Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na https://www.olo.sk/harmonogram-odvozu-odpadu-a-sluzby.../

31.03.2023
KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia bude v Rusovciach 4. apríla 2023
KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia vyráža do ulíc. Druhú šancu veciam môžete dať v utorok 4. apríla od 12 do 18 hod. pred potravinami Kraj.
14. 03. 2023
Nevyhadzuj, daj veci kolovať!

Viac info: https://www.olo.sk/kolo/
 

23. 02. 2023
OLO a. s.  ZAČÍNA S ODVOZOM BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD OD 1. 3. 2023
Bratislavská mestská spoločnosť OLO a.s. začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od stredy, 1. 3. 2023. Ukončený bude 1. 12. 2023 (piatok).

Informáciu o odvoznom dni nájdete na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/
Bioodpad zo záhrad sa dá odovzdať aj na zbernom dvore na Vývojovej ulici alebo celoročne aj na zbernom dvore OLO, na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave.

V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9, Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/.../poplatky-za-komunalne-odpady-a...

Ak bývate v bytovom dome chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý sa bude Vašej požiadavke venovať.

Do hnedých nádob na BRO patria:
- kvety
- štiepky
- piliny
- tráva
- malé kusy konárov
- lístie
- odpad ovocia a zeleniny
- burina

Do nádob na BRO nepatria:
- odpady z domácností živočíšneho pôvodu
- mliečne a mäsové výrobky
- zvieracie exkrementy
- vrecká vrátane kompostovateľných vreciek
iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je v tomto prípade povinný odpad správne vytriediť.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ďalej zhodnocuje v kompostárni.

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na záhradný bioodpad a kuchynský bioodpad?
Zber záhradného bioodpadu prebieha sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne. Kuchynský bioodpad zbiera spoločnosť OLO počas celého roka, od 27. februára 2023 opäť dvakrát za týždeň.
Do hnedých nádob na záhradný bioodpad nepatria vrecká s kuchynským bioodpadom, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Nádoby na záhradný bioodpad sa od nádob na kuchynský bioodpad líšia veľkosťou a nálepkami.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie a burinu.
Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského bioodpadu, no nemali by sa kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
22. 02. 2023
KUCHYNSKÝ BIOODPAD SA BUDE ODVÁŽAŤ 2X ZA TÝŽDEŇ
Spoločnosť OLO a. s. oznamuje, že od pondelka 27. 02. 2023 sa mení odvoz kuchynského bioodpadu z frekvencie 1 x za týždeň na 2 x za týždeň. Kuchynský bioodpad sa bude odvážať každý týždeň v utorok a v piatok.

Viac info nájdete TU. 
 
04. 01. 2022
KAM S VIANOČNÝM STROMČEKOM?
Vyhľadajte si najbližšiu ohrádku k miestu vášho bydliska tu: www.olo.sk/stromceky
 
 
Informácia o zrušení zberných hniezd 

Dňa 8. a 9. októbra (piatok, sobota) budú zo zberných hniezd odvezené nádoby na plast a papier. Zberné nádoby na sklo v zberných hniezdach naďalej ostávajú.
Prosíme vás, aby ste už na tieto miesta plast a papier nenosili, aby nám nevznikali čierne skládky. Ďakujeme za pochopenie.

PS: V prípade akýchkoľvek problémov s vrecovým zberom triedeného odpadu (chýbajúce vrecia, neodvezený odpad a pod.), kontaktujte, prosím, zákaznícku linku OLO, ktorá je zriadená práve na tento účel, na tel. č.: 02/50 110 660.

Od piatka 17. septembra 2021 začíname v Rusovciach s vrecovým zberom triedeného
odpadu a pokračujeme každý nepárny piatok
  
OLO a. s. informuje: Od septembra 2021 bude zavedený vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo strany obyvateliek a obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu zvozu oboch komodít na odvoz v dvojtýždňovom intervale. Zavedením tohto systému zberu pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia odpadov v našom hlavnom meste zvýšiť až o 20%.
V auguste 2020 Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a. s. a OZV NATUR-PACK a. s. spustili prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov v siedmich mestských častiach. Od augusta 2020 sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Systém sme vyhodnotili ako úspešný, preto sme ho zaviedli od februára 2021 aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 ho spúšťame aj vo zvyšných mestských častiach Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Leták s harmonogramom odvozu pre všetky mestské časti, platný od 6.9.2021 do odvolania, a ktorý ste dostali aj do svojich schránok, nájdete na webstránke OLO.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu.../
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia a obyvateľky vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Je potrebné používať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec (dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier) bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

V rámci vyhodnotenia vrecového zberu triedeného odpadu bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto sme realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností.
Až 76,8 % z opýtaných doposiaľ zapojených domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Zrealizovali sme tiež analýzu vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí, ktorá potvrdila, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.Triedený zber nie je hradený z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Financovanie triedeného zberu na území Hlavného mesta SR Bratislava zabezpečuje OZV NATUR-PACK, a.s.


Digitalizovanie zberných nádob od pondelka 31. mája 2021
 

Spoločnosť OLO a.s. začína od pondelka 31. 05. 2021 digitalizovať zberné nádoby v Jarovciach, Rusovciach a Čunove. Žiadajú preto obyvateľov, aby v deň odvozu odpadu podľa harmonogramu vyložili nádoby, ktoré využívajú (​čierna, hnedá, žltá, modrá, zelená) a nechali ich prístupné, pokiaľ nebudú opatrené RFID štítkom. Štítok na nádobe bude v kombinácii so snímacím zariadením namontovaným na zberovom vozidle slúžiť na potvrdenie výsypu nádoby, budú v ňom aktualizované prípadné zmeny údajov a tiež zabezpečí sledovanie životného cyklu nádoby. Označovanie sa netýka žltých a modrých vriec určených na zber triedeného odpadu z rodinných domov.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU:
https://www.olo.sk/zaciname-digitalizovat-zberne-nadoby

 


OLO TAXI

OLO TAXI za vás odvezie objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni, napr. starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, dvere, drevo, podlahovú krytinu – linoleum, koberce, drevené aj laminátové podlahoviny, periny či textílie. Táto služba však nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 Eur s DPH a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz, vykládku a ekologickú likvidáciu. Objednanie služby je možné cez webformulár: https://www.olo.sk/o-nas/objednavka-sluzieb-pre-obcanov/, mailom: olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/50 110 111. Po prijatí objednávky Vám potvrdíme termín odvozu.