Piatok 4. 12. 2020
Dnes má meniny Barbora, Barbara

OLO

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, e-mail: olo@olo.sk
IČO: 681300, DIČ: 2020318256, IČ DPH: SK 2020318256
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. účtu: 25332773/7500
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Oddelenie služieb zákazníkom:
tel.:       02/50 110 111 
fax:       02/50 110 222
e-mail: zakazka@olo.sk

ZBERNÝ DVOR OLO a. s.
Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava

Web: www.olo.sk

Otváracie hodiny    OLO a. s. centrála Zberný dvor Stará Ivanská cesta 2, BA
Pondelok  07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
 Utorok   07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Streda 


07.00 - 16.00

08.00 - 18.00

Štvrtok  

07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Piatok 07.00 - 16.00 08.00 - 18.00
Sobota  zatvorené 08.00 - 18.00
Nedeľa zatvorené zatvorené

Tlačová správa magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a spol. OLO a. s. zo dňa 26. 11. 2020
 
Vážení obyvatelia rodinných domov,
magistrát hlavného mesta SR Bratislavy vníma potreby občanov a klimatické zmeny v dôsledku
otepľovania, preto v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. mimoriadne zabezpečí ešte jeden odvoz
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (BRKO) navyše v mesiaci december.

Žiadame všetky domácnosti zapojené do zberu BRKO v období od 1.12. do 11.12.2020 vyložiť hnedé
nádoby v zmysle harmonogramu odvozu BRKO realizovaného v r. 2020.

Dovoľujeme si pripomenúť, biologicky rozložiteľný odpad je možné celoročne odovzdať aj na
zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2.
 
Štandardne je odvoz  BRKO z hnedých zberných nádob v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č.
6/2020, realizovaný  spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. sezónne; od marca do novembra,
v intervale jedenkrát za 14 dní.

Nový harmonogram odvozu BRKO pre rok 2021 bude zverejnený na stránkach OLO v priebehu
februára.

 

 

 


 


Jar v OLO prichádza - text nájdete TU. 

ODVOZ ODPADU V HLAVNOM MESTE OD 15. FEBRUÁRA 2019

Bratislavská mestská spoločnosť OLO prijala opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019. Viac informácií aj o tom, ako bude prebiehať odvoz odpadu v Bratislave počas dopravných obmedzení, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Tlačová správa: Ako bude prebiehať odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára 2019

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjme opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019.

V Bratislave sa od 15. februára 2019 spúšťajú dva dôležité dopravné projekty. Prvým je výstavba diaľničného obchvatu D4R7 a druhým rekonštrukcia ulice Mlynské nivy. Oba projekty sa začínajú v ten istý deň. Na pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Prístavnú ulicu, Slovnaft a teda aj do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle a na triediacu linku.

Odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 56 zberných vozidiel. Dopravné obmedzenia budú predstavovať minimálne 1,5 – 2 hodinové zdržanie denne pre každé vozidlo, čo by spôsobilo nevykonanie odvozov odpadu podľa harmonogramu.

Spoločnosť OLO preto, po dohode s hlavným mestom, od piatka 15.2.2019 až do odvolania, príjme nasledovné opatrenia:

  • Zmení sa časový harmonogram väčšiny odvozov zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste. Predpokladaný posun vo výjazde zberných vozidiel je plánovaný zo 06.00 hod. na 04.00 hod. ráno. V praxi to znamená, že spoločnosť OLO začne vykonávať odvoz odpadu v hlavnom meste už o 04.00 hod. ráno. Tento posun umožní zberným vozidlám vykonať minimálne prvý odvoz odpadu do začiatku rannej dopravnej špičky.
  • Správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov touto cestou žiadame o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným vykonaním odvozu.
  • V súvislosti s uzatvorením ulíc Mlynské nivy a Páričkova, budú vozidlá spoločnosti OLO oprávnené využívať Páričkovu ulicu, čo nám umožní obslúženie problematickej lokality 500 bytov, s výnimkou časti ulíc Revúcka a Pavlovova. Tam bude odvoz odpadu vykonávaný z dočasne posunutých stanovíšť zberných nádob do tesnej blízkosti Páričkovej ulice.
  • Prevádzka zberného dvora OLO na Starej Ivánskej ceste 2 bude prebiehať bez zmeny. Zberný dvor bude otvorený od pondelka do soboty od 08.00 do 18.00 hod. V nedeľu a sviatky bude zberný dvor zatvorený.
  • Všetky ďalšie služby, ktoré spoločnosť OLO poskytuje obyvateľom Bratislavy, ako OLO taxi – mobilný zberný dvor, prenájom veľkokapacitných kontajnerov, odber a dodaj nádob, zákaznícke centrum, budú poskytované bez zmien a obmedzení.

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

Touto cestou prosíme obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s prijatými opatreniami a vykonávaním odvozov odpadu počas dopravných obmedzení.

OLO a.s. 


OLO TAXI

OLO TAXI za vás odvezie objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni, napr. starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, dvere, drevo, podlahovú krytinu – linoleum, koberce, drevené aj laminátové podlahoviny, periny či textílie. Táto služba však nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 Eur s DPH a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz, vykládku a ekologickú likvidáciu. Objednanie služby je možné cez webformulár: https://www.olo.sk/o-nas/objednavka-sluzieb-pre-obcanov/, mailom: olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na Oddelení služieb zákazníkom, na čísle 02/50 110 111. Po prijatí objednávky Vám potvrdíme termín odvozu.


Oznamy: