Pondelok 9. 12. 2019
Dnes má meniny Izabela

Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Rusovce, ako zamestnávateľ momentálne nemá na obsadenie voľné pracovné miesto.Materská škola v Čunove hľadá
(aktualizované 06. 06. 2019)

upratovačku na zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neschopnosti s nástupom ihneď.

Bližšie informácie na tel. č. 62850 623.


Základná škola s materskou školou v Rusovciach hľadá: 
(aktualizované dňa 08. 04.  2019)

 

Učiteľ/ka MŠ
Miesto výkonu práce

Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Termín nástupu

ihneď

Rozsah úväzku

100%

Znalosť práce s PC

word, internet

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mzda od  678,50 €/brutto platová tarifa. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.


Základná škola s materskou školou v Rusovciach hľadá:
(aktualizované dňa 08. 04.  2019)
 

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Miesto výkonu práce

Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Termín nástupu

1.9.2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2019

Rozsah úväzku

100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Znalosť práce s PC, Word, Excel, práca s elektronickou žiackou knižkou

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   mzda od  759,00 €/brutto platová tarifa. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.


Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
(aktualizované dňa 08. 04.  2019)

do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.