Streda 22. 1. 2020
Dnes má meniny Zora

Kultúra

Podujatia v najbližších dňoch


Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2019

(priebežne sa bude počas roka dopĺňať)
Mesiac  Dátum  Podujatie Organizátor
Január       
Február      
  09. 02. 2019 I. školský ples  ZŠ s MŠ
  16. 02. 2019 Tulek reisen - ples  
  03. 03. 2019 Fašiang od 15 hod. pred MÚ
Marec      
  07. 03. 2019 Výročná schôdza klub dôchodcov pri MÚ + MDŽ Klub dôchodcov + MÚ
Apríl      
   12. 03. 2019 Jarná brigáda  MÚ 
    Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ
  26. 04. 2019 Diskotéka MFK Rusovce MFK Rusovce
  30. 04. 2019     od 17 hod. Stavanie mája (na námestí)
Máj      
  04. 05. 2019 Majáles
  24. 05. 2019 Noc kostolov Farnosť Rusovce
  30. 05. 2019 Privítanie detí MÚ - sála
Jún       
  01. 06. 2019 Deň detí v SĽUK-u MÚ, SĽUK 
  02. 06. 2019 "Bábky v parku"
Festival tradičného bábkového divadla 2019
MÚ, SĽUK
    Stretnutie seniorov 1 + 2Q
    Športový deň s rodičmi ZŠ s MŠ
Júl      
  21. 07. 2019 Hody 
    Detský tábor múz SĽUK
August      
  29. 08. 2019 O pohár SNP - petangový turnaj OZ Slopak
  31. 08. 2019  Deň Rusoviec
September      
  07. 09. 2019 XXVIII. ročník medzinárodnej súťaže s historickou technikou v parku DHZ  Rusovce, MÚ
    Uvítanie žiakov prvej triedy  MČ, ZŠ s MŠ
Október      
    Jesenná brigáda  MČ Bratislava-Rusovce
   05. 10. 2019 Šarkaniáda OZ Kukulienka 
November      
   09. 11. 2019 Lampiónový sprievod  OZ Kukulienka
    Gerulata cup XIX. Ročník integrovaných šport. hier - stolný tenis  Kresťanská liga, ZŠ s MŠ
    Kvartálne stretnutie seniorov (70 a viac, 3 a 4 kvartál) MČ Bratislava-Rusovce
December       
  05. 06. 2019     od 17 hod.  Mikuláš pre rusovské deti MČ Bratislava-Rusovce 
    Vianočný večierok pre seniorov
  13. - 21. 12. 2019 Vianočné trhy 
  15. 12. 2019 Živý Betlehem OZ Kukulienka, OZ Pre Rusovce 
    Vianočný bazár Farnosť Rusovce
  31. 12. 2019 Silvester v Rusovciach