Štvrtok 30. 3. 2023
Dnes má meniny Vieroslava

Osobnosť Rusoviec

Poznáte Rusovčanku alebo Rusovčana, ktorý dosiahol významné úspechy? Napíšte nám, zaslúži si verejné uznanie!

Ak poznáte výnimočného človeka, ktorý šíri dobré meno našej mestskej časti doma či v zahraničí a ktorý významným spôsobom prispel k rozvoju Rusoviec v oblasti školstva, kultúry, športu, vo vede či v inej oblasti, neváhajte a napíšte nám o ňom.

Nominovať svojho favorita môžu do 30. júna 2022 neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Mestskej časti Bratislava-Rusovce, ale aj samotní obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rusovce v troch kategóriách: žena, muž, dieťa do 15 rokov.

Prosíme vás o zaslanie vašich písomných návrhov, ktoré budú obsahovať meno a priezvisko predkladateľa, jeho kontaktné údaje (telefón, e-mail), meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, jej adresu, spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos k rozvoju mestskej časti alebo akým spôsobom šíri dobré meno Rusoviec doma či v zahraničí.

Ocenenie môže byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, ako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov.

Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk.

Následne zo všetkých vašich návrhov vyberú členovia komisie pre školstvo, sociálne a zdravotné veci a komisie pre kultúru a šport jedného nominovaného v každej kategórii, ktorého navrhnú starostke mestskej časti Bratislava-Rusovce na ocenenie. Vyvrcholením bude slávnostné udelenie ocenenia v rámci kultúrneho podujatia Rusovské hody, ktoré je každoročne oslavou patrónky obce – Márie Magdalény.

Ďakujeme za vaše nominácie!

*Nominačný formulár si môžete stiahnuť tu: https://www.bratislava-rusovce.sk/osobnost-rusoviec alebo si ho vyzdvihnúť vo vestibule miestneho úradu na Vývojovej 8.

Prílohy: