Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Osobnosť Rusoviec

 
Ocenené Osobnosti za roky 2021- 2023


Poznáte Rusovčanku alebo Rusovčana, ktorý dosiahol významné úspechy? Napíšte nám, zaslúži si verejné uznanie!

Ak poznáte výnimočného človeka, ktorý šíri dobré meno našej mestskej časti doma či v zahraničí a ktorý významným spôsobom prispel k rozvoju Rusoviec v oblasti školstva, kultúry, športu, vo vede či v inej oblasti, neváhajte a napíšte nám o ňom.

 

Nominovať svojho favorita môžu do 21. augusta 2023 neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré majú sídlo v Mestskej časti Bratislava-Rusovce, ale aj samotní obyvatelia Rusoviec v troch kategóriách: žena, muž, dieťa do 15 rokov.

 

Prosíme vás o zaslanie vašich písomných návrhov, ktoré budú obsahovať meno a priezvisko predkladateľa, jeho kontaktné údaje (telefón, e-mail), meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, jeho/jej adresu, spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, v čom vidí navrhovateľ jeho/jej osobitný prínos k rozvoju mestskej časti alebo akým spôsobom šíri dobré meno Rusoviec doma či v zahraničí.

 

Ocenenie môže byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, ako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce alebo za činnosť pri záchrane ľudského života.

 

Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk.

 

Následne zo všetkých vašich návrhov vyberú členovia komisie pre školstvo, sociálne a zdravotné veci a komisie pre kultúru a šport jedného nominovaného v každej kategórii, ktorého navrhnú miestnemu zastupiteľstvu na schválenie ocenenia. Vyvrcholením bude slávnostné udelenie ocenenia v rámci kultúrno - spoločenského podujatia DEŃ RUSOVIEC, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2023 v parku kaštieľa.

 

ĎAKUJEME ZA VAŠE NOMINÁCIE!

 

*Nominačný formulár si môžete stiahnuť tu: https://www.bratislava-rusovce.sk/osobnost-rusoviec alebo si ho vyzdvihnúť vo vestibule miestneho úradu na Vývojovej 8.

 


Prílohy: