Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
23.2.2022 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu "Druidská - Keltská", rozšírenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre investora RAINSIDE, s. r. o, Bratislava; č. UKSP/57/2022/8/Go
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Šinka
31.1.2022 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022, o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Slopak
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - IONITY GmbH
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pekane s. r. o.
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Packeta Slovakia s. r. o.
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anton Dostál
19.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 187/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 3 ks drevín.
19.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 182/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 9 ks drevín.