Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
14.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 124/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 5 ks drevín.
14.1.2022 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. UKSP-616/1-TX3/2021-22/R-Kri; Stavba: BA Rusovce, zakabelizovanie VN144, II. etapa -VNK, SO 01 VN Káblové vedenie
7.1.2022 Upovedomenie o začatí exekučného konania formou verejnej vyhlášky č. 427EX 409/21-2 a 427EX 250/21-2 (Z. Havran)

5.1.2022 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie - stavebné povolenie; Obslužné chodníky na Irkutskej ulici vedúce k NKP Dom s hypocaustom, Rusovce, č. MÚ/R-55/2022/Me
5.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 42/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 5 ks drevín.
3.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4357/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 16 ks drevín.
23.12.2021 Okresný úrad Bratislava; Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad, v časti katastrálneho územia Rusovce OU-BA-PLO-2021/015526-016/TOM
22.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4322/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 7 ks drevín.
22.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4324/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny.
21.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4299/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 3 ks drevín.