Štvrtok 9. 4. 2020
Dnes má meniny Milena

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
28.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková
28.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Rastislav Filkasz
28.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky, uloženej na pošte od 28. 10. 2019 do 11. 11. 2019 - Roman Jankovich
23.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3977/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 81, v čase od 24. 10. 2019 do 25. 10. 2019.
23.10.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 30286/2019/SCDPK/86344 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/EX oznámenie termínu súpisu – Rastislav Filkasz
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/VŠZP – František Domics
23.10.2019 Okresný úrad Bratislava - Povolenie OU-BA-OCDKP2-2019/117906 na čiastočnú uzávierku cesty 1/2 triedy Balkánska ul., od Gaštanovej aleji v smere do centra mestskej časti Bratislava-Rusovce (celková dĺžka 110 m), a to od 15. 10. 2019 do 30. 11. 2019.
15.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Victor Christoph Peeters
15.10.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky na pošte od 15. 10. 2019 do 31. 10. 2019 - Rastislav Filkasz