Nedeľa 29. 1. 2023
Dnes má meniny Gašpar

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
4.11.2017 Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, Keltská 36, Bratislava-Rusovce
3.11.2017 Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohopodárskeho pozemku.
24.10.2017 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 písmeno e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Kremnický s manželkou Katarínou
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Bugár
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - František Hegeduš
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anna Keszeiová - Venuša
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Ševčík
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková
24.10.2017 Oznamujeme Vám, že na Colníckej ulici (oproti parkovisku pri futbalovom štadióne) v Rusovciach bude v čase od 25.10.2017 do 24.11.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4752/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávku vozovky a v zeleni.
16.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks tuje na pozemku parc. č. 721 v k.ú. Rusovce