Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Participatívny rozpočet 2017

Tento rok sa mohli obyvatelia našej obce prvý krát zúčastniť na podávaní projektov a hlasovaní za projekty v rámci participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom bolo aktívne zapojiť občanov našej MČ do rozvoja obce.

Projekty, ktoré boli zaradené do hlasovania sa uchádzali o čiastku 2.700,- €, ktorá bola miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Rusovce vyčlenená na tento účel.

Každý zo spracovateľov projektov mal možnosť informovať obyvateľov našej MČ o svojom projekte  v spolupráci s MČ Bratislava-Rusovce, nie všetci však túto možnosť využili. Obyvatelia našej obce mali možnosť podporiť jeden projektov.

Prihlásené projekty:
 

Občania sa do hlasovania mohli zapojiť prostredníctvom internetu, osobne alebo na verejnom prerokovaní . Pri hlasovaní sa uplatňovala váha hlasov, čo znamenalo, že hlasy, ktoré boli podané na hlasovacom lístku fyzicky do hlasovacej urny mali 2 x väčšiu váh (t. j. za dva hlasy)  v porovnaní s internetovým hlasom, ktorý bol iba za jeden hlas. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 270 občanov, z toho 115 hlasov bolo formou internetového  hlasovanie a 155 hlasov bolo formou fyzického  - osobného hlasovania do hlasovacej urny.

Hlasovanie bolo ukončené dňa 29.9.2017. 

 

Poradie projektov podľa počtu hlasov: 

1. miesto - Projekt č. 2 Doplnenie detského ihriska o nový prvok – o šmykľavku s najvyšším počtom hlasov 299. Víťazný projektu si možete pozrieť TU


2. miesto -  Projekt č. 3 Dajme veci do poriadku s počtom hlasov 89.


3. mieste - Projekt č. 5 Obnova tradície trhov v Rusovciach – zakúpenie trhových stánkov s počtom hlasov 16.


4.  mieste - Projekt č. 4 Osadenie lavičiek v parčíkoch na Balkánskej ul. a smetných košov na Kovácsovej ul. a Balkánskej ul. s počtom hlasov 6.

 

5. miesto - Projekt č. 1 Kúpa a osadenie kŕmidiel pre vtáky a vtáčích búdok s potravou s počtom hlasov 2.

 

6. miesto - Projekt č. 6 Osadenie lavičiek pri Rusovskom ramene s počtom hlasov 1.


 

Štatistika hlasovania

  Elektronické   Ručné    Spolu  
Názov projektu Počet hlasujúcich Počet hlasov Počet hlasujúcich  Počet hlasov Počet hlasujúcich Počet hlasov
             
Projekt č. 1 – Kúpa a osadenie kŕmidiel pre vtáky a vtáčích búdok s potravou 0 0 1 2 1 2
             
Projekt č. 2 – Doplnenie detského ihriska o nový prvok – o šmykľavku 39 39 130 260 169 299
             
Projekt č. 3 – Dajme veci do poriadku 55 55 17 34 72 89
             
Projekt č. 4 – Osadenie lavičiek v parčíkoch na Balkánskej ul. a smetných košov na Kovácsovej ul. a Balkánskej ul. v MČ Bratislava-Rusovce 6 6 0 0 6 6
             
Projekt č. 5 – Obnova tradície trhov v Rusovciach – zakúpenie trhových stánkov 8 8 4 8 12 16
             
Projekt č. 6 – Osadenie lavičiek pri Rusovskom ramene 1 1 0 0 1 1
 
Počet elektronických hlasujúcich občanov : 115 (42,59%)
Počet ručných hlasujúcich občanov: 155 (57,41 %)