Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Dokument starostlivosti o dreviny - Kópia

Máme veľkú radosť, že ešte v októbri uzrel svetlo sveta strategický a dôležitý dokument pre našu mestskú časť - Dokument starostlivosti o dreviny, ktorý usmerňuje nielen samotnú starostlivosť o dreviny v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, ale slúži aj ako praktický nástroj na správu a rozvoj zelene v našej mestskej časti – každá obec by mala mať takýto dokument spracovaný.

Dokument starostlivosti o dreviny prináša inventarizáciu všetkých drevín vo verejných priestoroch zastavanej časti Rusoviec (takmer 1 200 drevín) a zároveň ich hodnotenie z pohľadu zdravotného stavu, hodnoty, či potreby ich ošetrovania. Súčasťou dokumentu je aj návrh novej výsadby a opatrení starostlivosti o existujúce dreviny ako aj problematika klimatickej zmeny.

Dokument prináša aj návrhy v oblasti prírode blízkej starostlivosti o zeleň, a to návrhom trávnatých plôch s potenciálom premeny na kvitnúce lúky, ako aj na odstraňovanie inváznych drevín bez pesticídov. Zároveň je v tomto dokumente vyhodnotená zelená infraštruktúra z pohľadu jej množstva či dostupnosti pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov Rusoviec.

Dokument spracovala Ing. Zuzana Hudeková, Phd., odborne spôsobilá osoba pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny.

Nájdete ho tu: Dokument starostlivosti o dreviny .

V dohľadnej dobe bude k dispozícii aj digitálna mapová podoba inventarizácie - keďže ide o komplexný digitálny podklad, hľadáme v súčasnosti spôsob ako vám ho sprístupniť v čo najjednoduchšej podobe.