Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja 2017

                                                                                                                                                                                                           ► Späť na Voľby

 

Ako sme volili v MČ Bratislava-Rusovce vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017, dňa 4. 11. 2017   

V sobotu 4. 11. 2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov.

V MČ Bratislava- Rusovce bolo v zozname voličov zapísaných 3 257 voličov.

Na voľbách sa zúčastnilo 1 121 voličov.

Účasť na voľbách v našej mestskej časti  je  34,4 %.

Výsledky volieb nájdete TU


Kompletné výsledky za MČ Bratislava-Rusovce nájdete TU. 


Kompletné výsledky za MČ Bratislava-Rusovce nájdete TU********************************************************************************************************************************************* 


Zodpovední zamestnanci za plnenie úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zodpovedná zamestnankyňa na prípravu organizačno - technického zabezpečenia volieb v roku 2017: 

Vlasta Komorowska (pracovníčka miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce)

Kontaktné údaje: tel: 02/68 20 70 27, mobil: 0905 945 622

E-mail: komorowska@bratislava-rusovce.sk


Zastupovanie zabezpečuje:

Ing. Oľga Stuparinová (Pracovníčka miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce)

Kontaktné údaje: tel.: 02/68 20 70 31, mobil.: 0903 787 658

E-mail: stuparinova@bratislava-rusovce.sk

*********************************************************************************************************************************************

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017 2017.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony