Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FIGI PRESS, s. r. o.
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Ľubomír Fajta
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hegedüs
19.10.2021 MČ Bratislava-Rusovce - Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby č. MÚ 3433/2021/Mi formou verejnej vyhlášky
19.10.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2424/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Kovácsova pred rodinným domom č. 53, v čase od 20. 10. 2021 do 30. 11. 2021, dôvod rozkopávky: realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky
19.10.2021 Rozhodnutie MÚ/R 3422/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Hájová pred rodinným domom č. 16, v čase od 20. 10. 2021 do 30. 11. 2021, dôvod rozkopávky: odstránenie plynovej prípojky
18.10.2021 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Územné rozhodnutie o umiestnení stavby; Predĺženie výtlačného potrubia, Pri gaštanovej aleji, Rusovce, č. UKSP/ÚR/269/2021/Go-6
5.10.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu "Vodozádržné opatrenia na Starorímskej ulici"
20.9.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Povolenie na časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov č. 36954/2021/SCDPK/106308 zo dňa 16. 09. 2021; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava-Jarovce - Ivánka sever"
16.9.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu" "Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu"