Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Predaj a prenájom majetku

Kontakt:
Ing. Oľga Stuparinová
telefón: + 421-2-68 20 70 31
e-mail: stuparinova@bratislava-rusovce.sk 
kancelária č.: 18, 1. poschodie

 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
Verejno obchodná súťaž

2018
VOS na časť pozemku registra C KN par. č. 965/1,  v k.ú. Rusovce -  4 parkovacie miesta vo výmere 36 m2, 15.1.2018
Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 7.2.2018

2017
VOS na pozemok registra C KN par. č. 628/3, v k.ú. Rusovce - záhrada vo výmere 867 m2, 10.4.2017
Zápisnica z otvárania obálok  zo dňa 5.6.2017

Tlačivá:
Žiadosť o prenájom pozemku v k.ú. Rusovce
Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Rusovce
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. .... na pozemok