Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Vojtecha Ondroucha

6.4.1891, Smržice, okr. Prostějov – 16. 6. 1963, Bratislava

V. Ondrouch bol historik, archeológ, numizmatik, vysokoškolský pedagóg.

Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Karlovej univerzite v Prahe (1924), prakticky celý život strávil na Slovensku. V roku 1939 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora v odbore starovekých dejín, ktoré na FF UK prednášal až do r. 1950.  V školskom roku 1947/48  bol dekanom Filozofickej fakulty UK, v ďalšom roku prodekanom, avšak v r. 1950 musel z fakulty odísť.

V rokoch 1950 až 1953 pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, kde pripravoval veľkolepý projekt vytvorenia Rímskeho múzea na Slovensku (nebol však realizovaný). Pôsobil v Historickom ústave SAV a ku koncu profesionálnej kariéry sa opäť vrátil na pôdu FF UK.

Vojtech Ondrouch skúmal históriu Slovenska v posledných storočiach pred n.l. a v prvých storočiach n.l. a napokon sa sústredil na problematiku susedstva územia Slovenska a Rímskej ríše.

Z jeho iniciatívy bola v roku 1936 v Bratislave založená komisia Limes Romanus ČSR. Ako archeológ spracoval poznatky o Gerulate v Rusovciach, o pamiatkach v Jarovciach a Čunove, ako aj o rímskej stanici v Stupave (nebola to však súčasť hraničného systému Limes Romanus, ani nešlo o územie Rímskej ríše; Stupava mala spočiatku vojenský, neskôr obchodný charakter).

Publikoval dôležité monografie, v ktorých spracúval archeologický materiál, predovšetkým mince, nálezy bronzového riadu, nápisov, tehál.

Názov ulice bol schválený v októbri 2014.

► Späť na Rusovce