Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Švajčiareň

Na prelome 19. a 20. stor. sa Rusovský park rozširoval juhovýchodným smerom až za upravené Rusovské rameno, ktorému v tom čase hovorili Starý Dunaj. Park sa napájal na parcelu, nazývanú Švajčiarsky pasienok, pričom na rozhraní bola horáreň, ktorej sa hovorilo Švajčiareň. V blízkosti sa pásaval dobytok a ovce. Pri prechádzkach parkom sa panstvo často zastavovalo aj vo Švajčiarni, kde ho pohostili čerstvým mliekom, maslom, tvarohom či syrom.

V oblasti Švajčiarne sa nachádzali pasienky, ktoré gróf Hugo Henckel zhodnotil terénnymi úpravami a vybudovaním systému zavlažovacích kanálov. Takto zavlažoval približne 50 ha umelej lúky a ďalších 20 ha zavlažoval na svoj čas unikátnym systémom postrekov – centrifúgou na parný pohon.

Neďaleko Švajčiarne, za druhým mostom cez rameno starého Dunaja, stála socha koňa – nezachovala sa však informácia, ktorého koňa nechal gróf Henckel, veľký milovník koní, takto zvečniť.

Švajčiareň je úplne nová ulica, pomenovanie dostala v roku 2012.

► Späť na Rusovce