Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Radoslava Hošeka

Radoslav Hošek (1922 – 2005)

Obsah a rozsah nášho odboru pripomína nekonečné more, vskutku mare vastum... (R.  Hošek, zborník k 10. výr. Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, 2002)  Čo myslíte, kto prečítal a preložil nápisy na votívnych oltároch a stélach z Gerulaty, kto preložil nápis, vytesaný do skaly nad osadou Laugaricio na území dnešného Trenčína? Kto sa venoval dejinám a životu rímskych provincií a tzv. barbarských etník na území terajšieho Slovenska?Odpoveď sa priam vnucuje: áno, bol to profesor Karlovej univerzity v Prahe Radoslav Hošek, ktorý spolu s Ľudmilou Kraskovskou a Jánom Dekanom najväčšmi prispel k poznaniu starovekej Gerulaty. Ako spomína archeologička Múzea mesta Bratislava Jaroslava Schmidtová: „...spolupracoval s nami aj pri čítaní nápisu na míľniku, ktorý bol osadený na hlavnej ceste medzi Carnuntom a Gerulatou. Bohužiaľ, zomrel skôr, ako stihol prácu dokončiť“. Radoslav Hošek bol klasicky filológ, čo znamená, že skúmal antickú kultúru a jej dedičstvo predovšetkým prostredníctvom písomných pamiatok. Ovládal gréčtinu a latinčinugrécku a rímsku literatúru (preložil do češtiny viaceré diela), ako aj politické a kultúrne dejiny antického staroveku. Bol významným expertom vo svojom odbore. Jeho vzdelanosť a múdrosť sa premietla do viacerých skvelých kníh a vysokoškolských učebníc. Okrem pôsobenia na KU v Prahe prednášal aj na Katedre klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Radoslav Hošek sa venoval aj štúdiu kmeňa Kananefatov, ktorí boli do Gerulaty ako svojho domovského tábora prevelení začiatkom 2. stor. z dnešného Ladenburgu v Nemecku a pochádzali z dolného toku Rýna v dnešnom Holandsku.  Názov Kananefati vraj znamená – podľa farbistej a fantázie plnej ľudovej etymológie – konzumentov póru, pažítky, prípadne inej podobnej rastlinky. Prísne vedecké vysvetlenie je oveľa strohejšie – išlo o pánov člnkov a lodiek.Archeológia nie je ani zďaleka iba hľadanie a nachádzanie rôznych predmetov; je to predovšetkým ich zaraďovanie, interpretácia a syntéza hmotného i nehmotného tak, aby výsledkom bolo poznanie a pochopenie súvislostí a poodhalenie sveta dávnych čias. K takémuto celostnému pohľadu na odbor prispieval aj Radoslav Hošek, český vedec, ktorý so zanietením pracoval aj na Slovensku.
► Späť na Rusovce