Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Maďarská

Maďarská ulica, najstaršia na území MČ, bola pôvodne hlavnou komunikáciou Rusoviec. Jej priestor, spolu s priestorom dnešnej Irkutskej ulice, zahŕňajúci aj centrálny verejný priestor v okolí dnešného kostola sv. Magdalény, bol základom pôvodnej urbanistickej štruktúry obce a smeroval k dunajskému brodu. V 80-tych rokoch 18. storočia však bol brod zrušený a komunikácia stratila svoj pôvodný význam. Stala sa skôr obecnou cestou obslužného charakteru.Názov „Maďarská ulica“ je doložený už v roku 1716 a je to zároveň jediná ulica v našej mestskej časti, ktorá si zachovala svoj historický názov.Názov sa spájal s pôvodným osídlením (takáto interpretácia genézy je v súvislosti so  stredovekým osídlením pomerne rozšírená); pričom „maďarské“ obyvateľstvo bolo najneskôr v 16. – 17. stor. prevrstvené chorvátskym obyvateľstvom. Príchod Chorvátov posilnil poľnohospodársky charakter lokality, hoci časom znovu nastal aj rozmach obchodu a remesiel.  
► Späť na Rusovce