Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Ľudmily Kraskovskej

Ľudmila Kraskovská
(1904 – 1999) 

Čo iné nás má história a archeológia naučiť, ak nie tolerantnosti k sebe navzájom...(Ľ. Kraskovská pri príležitosti svojich 80-tych narodenín,  1984) 

Ľudmila Kraskovská, ktorá zomrela presne v deň svojich 95-tych narodenín, vraj až do posledných chvíľ svojho života nestrácala záujem o dianie okolo seba. A keď už sama čítať nemohla, predčítavali jej iní... Lásku k vzdelaniu a poznaniu mala v sebe hlboko zakorenenú – narodila sa v rodine významného ukrajinského  verejného, politického a kultúrneho činiteľa, pedagóga, prekladateľa a diplomata Ivana Kraskovského, ktorý veľmi krátku časť svojho života prežil na Slovensku. Ľudmila Kraskovská,  absolventka  Karlovej  univerzity v  Prahe,  patrí       k nestorom slovenských múzejníkov, historikov umenia, archeológov a numizmatikov. Viedla mnohé archeologické výskumy na území celej terajšej Bratislavy a na mnohých sa podieľala. Uskutočnila prvé výskumy v katastroch Rusoviec a Čunova po roku 1947 a v 60-tych rokoch, keď bol pri ťažbe zeminy v polohe Bergl objavený pilier neskororímskej pevnosti, bola poverená vedením archeologického výskumu.Súčasne s touto lokalitou preskúmala Ľ. Kraskovská spolu s Magdou Pichlerovou rímske pohrebiská, v ktorých objavili početné žiarové a kostrové hroby. Na základe archeologického výskumu pod jej vedením bola Gerulata dňa 17. 7. 1963 vyhlásená  za kultúrnu pamiatku.Dielo, ktoré zostalo po Ľudmile Kraskovskej, je natoľko široké a jeho prínos taký zásadný, že sa s ním musí ešte i dnes stretnúť každý, kto sa venuje štúdiu praveku alebo včasného stredoveku na našom území. V rokoch 1942 – 1979 viedla na Slovensku až 53 archeologických výskumov, prevažne na rímskych a slovanských lokalitách. Jej rukami prešli možno až desaťtisíce zbierkových predmetov, ktoré v Slovenskom národnom múzeu zdokumentovala a zoradila.Pamätníci si na Ľudmilu Kraskovskú spomínajú ako na odvážnu a pracovitú vedkyňu, ktorá neuhýbala pred prekážkami, ale ich s vervou zdolávala.Nuž áno, bez lásky k povolaniu a bez pracovného nasadenia sa nezaobíde nikto, pre koho je tvorivá práca vzácnou príležitosťou na sebarealizáciu, príležitosťou prežiť život naplno a užitočne. 
► Späť na Rusovce