Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Laury Henckelovej

V roku 1872 kúpil od grófa Félixa Zichy-Ferrarisa pre svoju manželku Lauru, rodenú Kászonyi, rusovské panstvo v rozsahu 6000 jutár spolu so zámkom gróf Hugo Henckel von Donnersmarck. (Rodina vlastnila panstvo až do roku 1906, keď ho od nej kúpili poslední majitelia zámku, gróf Elemér Lónyay s manželkou, princeznou Štefániou Belgickou, vdovou po následníkovi trónu Rudolfovi Habsburskom.)

 

Gróf Henckel s manželkou panstvo zveľadili vo viacerých smeroch. Dobudovali kaštieľ tak, aby ešte väčšmi zdôraznili jeho romantický vzhľad a dali upraviť jeho kaplnku. Založil tri majere (Hugo majer, známejší pod menom Míneš a Laura majer, postavený v neogotickom slohu, vrátane kaplnky; tretí majer sa nachádzal na území dnešného Rakúska), vybudovali zavlažovacie kanály. Zásluhou grófa Huga Henckela bol v Rusovciach rozvíjaný jeden z najdokonalejších chovov koní vo vtedajšej Európe, špecializovaný na chov anglických plnokrvníkov. Okrem žrebčinca uzrela svetlo sveta aj jazdiareň a majitelia sa pustili aj veľkých úprav v parku kaštieľa.

 

V lete roku 1874 vypukol v Rusovciach požiar, pri ktorom do základov zhorela tretina domov a hospodárskych budov. Gróf Hugo Henckel ako vtedajší zemepán ešte v tom istom  roku založil prvú organizovanú hasičskú jednotku, ktorej veliteľom sa stal vrchný panský záhradník Prapšina. V roku 1882 sa vykonala posviacka vlajky zboru, ktorú venovala grófka Laura Henckelová.

            

Laura Henckelová nechala na svoje náklady v roku 1889 postaviť aj dievčenskú kláštornú školu a z jej nadácie sa až do druhej svetovej vojny  hradili všetky náklady, spojené so školou, vrátane opráv budovy. (Objekt bývalej kláštornej školy je situovaný na Irkutskej ulici; má zaujímavú uličnú fasádu  oživenú secesným tvaroslovím.)

            

V roku 1884  dala grófka Laura Henckelová vybudovať pre svoju matku a príbuzných mauzóleum v neogotickom štýle, a to v blízkosti kostolíka sv. Víta. Ďalší majiteľ panstva ho nechal premiestniť na miestny cintorín, kde sa mauzóleum, dnes známe pod označením  kaplnka, nachádza dodnes.

            

Pokiaľ ide o spojitosť grófky Laury Henckelovej s konkrétnym pomenúvaným priestorom, je veľmi tesná: Len niekoľko desiatok metrov od pomenúvanej ulice sa v areáli dnešného Múzea Antická Gerulata nachádzala vyvýšená poloha Bergl. Práve na nej nechala grófka vybudovať altánok, ktorý dominoval nad okolitým terénom. A bola to ona, ktorá povolila Ágostovi Sötérovi vykonať prvý archeologický výskum. Týmto povolením umožnila začiatok dlhodobého archeologického výskumu lokality Gerulata, ktorý pokračuje dodnes.


Meno Laury Henckelovej sa tak viaže k rozvoju Rusoviec ako celku, k odkrývaniu rímskeho vojenského tábora Gerulata i k lokalite Bergl.          

Názov ulice bol schválený vo februári 2018.  

► Späť na Rusovce