Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Laténska

Nositeľmi laténskej kultúry, ktorá sa rozvíjala prevažne od polovice 5. stor. p.n.l. do prelomu letopočtov, boli Kelti, prítomnosť ktorých je doložená aj v Rusovciach.

Laténska kultúra odvodzuje svoj názov od archeologickej lokality La Téne na severnom brehu Neuchatelského jazera vo Švajčiarsku, kde bolo v roku 1857 objavené  významné nálezisko. Jeho kryštalizačným centrom bola oblasť stredného Porýnia. Značná expanzívnosť Keltov na juh, juhovýchod a východ viedla k bojovým  koristníckym ťaženiam do Talianska, na Balkán, do Prednej Ázie a niektoré keltské kmene sa usadili aj na Slovensku; v 4. a 3. stor. pred n.l. dochádza ku konsolidácii pomerov a Kelti sa prestávajú presúvať.

Laténske kultúrne centrá rozkvitali najmä na území dnešného východného Francúzska, vo Švajčiarsku, Rakúsku, juhozápadnom Nemecku, v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku. Zatiaľ nie je jasné, či nositeľmi laténskej kultúry bolo etnicky zjednotené obyvateľstvo. Archeológovia vedia, že jazyk, hmotná kultúra a politické zriadenie sa nemusia nevyhnutne prekrývať.

Nositeľmi laténskej kultúry boli keltské (galské) kmene ako prvé historicky známe etnikum v strednej a západnej Európe; zmieňujú sa o nich najmä grécki a rímski autori.  Najstaršie hroby sú kostrové a ploché. Nachádza sa v nich množstvo zbraní, dvojkolesové vozy, bronzové nádoby a ich hlinené imitácie, súčasti opaskov a množstvo šperkov. V mladšom období dochádza k zmenám v pohrebnom ríte a v zložení hrobovej výbavy. Kelti prestali pochovávať kostrovo a svojich mŕtvych už iba spaľujú a dochádza k postupnej uniformite a ochudobňovaniu hrobovej výbavy.

V umení sporadicky nachádzame trojrozmerné antropomorfné plastiky, ako aj plastiky zvierat; špecifické sú kamenné hlavy pravdepodobne božstiev keltského panteónu, doložená je razba mincí, aj z drahých kovov (zlato, striebro). Veľmi  vyspelá je špecializovaná remeselná výroba, veľa nástrojov sa používa v takmer nezmenenej podobe až dodnes. Zaznamenávame  rozvoj hrnčiarstva (tuhová keramika, špeciálne hrnčiarske pece, odkryté napr. v Bratislave a v Komárne), zlatníctva a šperkárstva (rozvoj techník ako email, granulácia, filigrán), sklárstva a spracovania sapropelitu, železiarstva, zdokonalenie poľnohospodárskych nástrojov (kosa, žacie stroje, pluh s kolieskami).   

Najvyššou jednotkou bol u Keltov kmeň – na Slovensku napr. Bojovia a Kotíni. Kelti napriek svojej vyspelosti nevytvorili jednotný štát. Zánik laténskej kultúry nastal na prelome letopočtov a spôsobili ho najmä zo severu na juh sa tlačiaci Germáni a z juhu prenikajúci Rimania.

► Späť na Rusovce