Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Jána Dekana

Ján Dekan (1919 – 2007) 

Ľudí treba rešpektovať, pred pravdou sa treba skloniť (J. Dekan, týždenník Nové slovo, 1989) Keby som s odstupom mnohých rokov, ktoré ma delia od stretnutia s akademikom Jánom Dekanom, mala povedať, čo mi utkvelo v pamäti najviac, povedala by som, že to bola jeho schopnosť milovať život. Neutíchajúca túžba žiť a prežívať okamihy prítomnosti, otvoriť každé ráno oči a vidieť krásu, čo nám svet ponúka, prenikať do tajov vecí a áno, okúsiť čo najviac zo stromu poznania...  Ján Dekan bol jedinečný, takmer renesančne vzdelaný človek. Akademik Slovenskej a Česko-slovenskej akadémie vied, nestor slovenskej archeológie, umenovedec, historik, publicista. Veľa vedel, veľa chápal, bol tolerantný – azda aj preto bol otvorený všetkým témam. Alebo naopak?            Neviem, čo bolo osudné pre Jána Dekana – pre Gerulatu to však určite bol Ján Dekan. Výskum lokality, o ktorej sa dlho nevedelo, čím vlastne je, prevzal v roku 1965 po Ľudmile Kraskovskej. Nadviazal nielen na jej výskum, ale aj na prácu ďalšej bádateľky, Magdy Pichlerovej. Ján Dekan vedel, že neveľký pruh územia pozdĺž toku Dunaja má pre slovenskú archeológiu prvoradý význam – je to totiž jediný priestor, ktorý bol integrálnou súčasťou rímskej provincie Panónia, a teda Rímskej ríše. Nijaké iné nálezisko, napr. ani rímsky tábor v Iži pri Komárne, sa takouto charakteristikou pochváliť nemôže.Ján Dekan svoju prítomnosť v Rusovciach čoskoro korunoval skvelým výkonom – rozlúštením nápisu „Canannefatum“ na votívnom oltári, ktorý definitívne potvrdil, že v Rusovciach leží staroveká Gerulata.             
Ján Dekan s láskou a úctou spomínal svojich učiteľov, dokázal oceniť prácu kolegov,  ale aj ďalších ľudí, ktorí ho ovplyvnili a s ktorými sa na svojej životnej ceste stretol. Dokázal ich oceniť tak vrúcne, ako to dokážu iba veľmi múdri, a preto aj veľmi skromní ľudia. Aj on však zanechal stopy v mysliach ďalších generácií, jeho meno je pre nich dodnes synonymom vedeckej erudície, osobnostných kvalít a mravnej sily. Zde stojím a nemohu jinak - vravieval občas spolu s Jánom Husom... 
Formulku „Kus Ríma neďaleko Bratislavy“ vymyslel v spojitosti s Gerulatou Ján Dekan. Nebola nadsadená a platí dodnes. Aj vďaka jeho práci.

► Späť na Rusovce